MTTQ, các ngành, đoàn thể  /  Hội CTĐ huyện
Hội CTĐ huyện
Ngày đăng: 24/09/2016

 1. Giới thiệu chung: 

- Địa chỉ: Khu nhà làm việc UBND huyện, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

-Email: hoictd_tanyen@bacgiang.gov.vn

- Điện thoại: 0204 3505 511

- Đ/c: Hoàng Văn Minh - Chủ tịch

  Điện thoại:0915668676 

- Đ/c Nguyễn Văn Thiềm - Phó chủ tịch

  Điện thoại:0982039157 

2. Chức năng, nhiệm vụ:

Thông tin hữu ích