Phòng, ban  /  Phòng Y tế
Phòng Y tế
Ngày đăng: 11/10/2014

 - Tên đơn vị:  Phòng Y tế huyện Tân Yên.

- Điện thoại: 0204 678 824
- Email: phongyt_tanyen@bacgiang.gov.vn
- Địa chỉ cơ quan: Phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên.
- Lãnh đạo đơn vị:

   Đ/c Nguyễn Thu Thuỷ - Trưởng phòng

   Điện thoại:0978308775

2. Quá trình thành lập.

Phòng Y tế Tân Yên được tái lập tháng 5/2005, được tách ra từ Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tân Yên, là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện Tân Yên.

3. Chức năng, nhiệm vụ.
Chức năng tham mưu cho UBND huyện thực hiện quản lý Nhà nước về y tế trên địa bàn

huyện. Tham mưu cho HU, HĐND, UBND huyện về kế hoạch, qui hoạch phát triển sự nghiệp  y tế.

Chỉ đạo hoạt động chuyên môn nghiệp vụ đối với y tế tuyến cơ sở về công tác khám chữa 

bệnh vàphục hồi chức năng, công tác, y học cổ truyền.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, bảo hiểm y tế, trang thiết bị y tế, công tác 

vệ sinh phòng chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Phối  kết hợp với đơn vị Y tế, Dân số - KHHGĐ thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp Y tế và công tác Dân số - KHHGĐ.

Củng cố xây dựng màng lưới y tế tuyến cơ sở: Cơ sở vật chất y tế tuyến xã, thị trấn được cải tạo nâng cấp. Đến nay, 24 trạm y tế xã, thị trấn đều đã có cơ sở vật chất  trong đó 20 xã đảm bảo đủ cho hoạt động, 4 trạm y tế xã, thị trấn được nâng cấp cải tạo. Đội ngũ cán bộ y tế từ xã đến thôn được đào tạo cơ bản. Tuyến xã hiện có 171 định biên, trong đó có 27 bác sỹ đang làm việc ở trạm y tế. Số còn lại đều có trình độ từ trung cấp trở lên. Số cán bộ y tế thôn hiện có 375 cán bộ, 100% số y tế thôn được đào tạo, trong đó 359 cán bộ được đào tạo từ 3 tháng trở lên.

Trang thiết bị cho y tế cơ sở được bổ sung, thay thế hàng năm, 24 trạm y tế xã, thị trấn cơ bản đủ trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu. 7/24 xã, thị trấn đã được trang bị máy siêu âm, máy xét nghiệm nước tiểu bản tự động nhằm nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh . Số lượt người dân đến sử dụng các dịch vụ y tế tại tuyến cơ sở, số lần khám bệnh tăng hàng năm đều vượt chỉ tiêu giao. Hầu hết các trạm y tế xã thực hiện khám chữa bệnh BHYT, số dân tham gia BHYT tăng hàng năm. Số dân tham gia BHYT đến hết năm 2009 đạt 34% người dân ngày càng được tiếp cận các dịch vụ y tế thuận lợi và từng bước nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế.
Thực hiện kế hoạch xây dựng CQGVYT đến năm 2009 Tân Yên có 19 xã đạt CQG về y tế .
Công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh được tăng cường. Phòng Y tế đã phối hợp với Trung tâm YTDP huyện chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, giám sát dịch bệnh tại cộng đồng trong 5 năm qua, không để xảy ra dịch bệnh nguy hiểm, không xảy ra ngộ độc thực phẩm Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 89%, trong đó 2 thị trấn đạt trên 90% giữ vững thành quả thanh toán bệnh bại liệt, thành quả thanh toán bệnh phong và loại trừ uốn ván sơ sinh.
Dưới sự lãng đạo trực tiếp của HU- HĐND- UBND huyện và sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế, Phòng Y tế Tân Yên sẽ tích cực phấn đấu phối kết hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể nhân dân trong huyện, các đơn vị y tế trên địa bàn và UBND các xã, thị trấn làm công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền phấn đấu đưa sự nghiệp y tế Tân Yên ngày càng phát triển đáp ứng các nhu cầu về chăm sóc sức khoẻ nhân dân ngày càng tốt hơn.
 

Thông tin hữu ích