Hội CTĐ huyện

 1. Giới thiệu chung:  - Địa chỉ: Khu nhà làm việc UBND huyện, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang - Đ/c: Hoàng Văn Minh - Chủ tịch   Điện thoại: 0912 666.836 - Đ/c Nguyễn Văn Thiềm - Phó chủ tịch   Điện thoại:0982039157 
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc

I. Giới thiệu chung. - Tên đầy đủ: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tân Yên. - Điện thoại: 0204 3.878.364 - 02043.878.354 - Email:ubmttq_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: Khu nhà Liên cơ quan, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc giang  
Hội liên hiệp Phụ nữ

1 - Giới thiệu chung : -Tên đầy đủ: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Yên. - Điện thoại: 0204 3878 429. - Email: hlhpn_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: Khu nhà liên cơ quan, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên,...
Hội nông dân

1. Giới thiệu chung. - Tên đầy đủ: Hội nông dân huyện Tân Yên. - Điện thoại: 0204.3878362 - Email:hoinongdan_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: Khu nhà liên cơ quan, thị trấn Cao Thượng, Tân Yên, Bắc Giang.  
Hội Cựu chiến binh

1. Giới thiệu chung. -Tên đơn vị: Hội cựu chiến binh huyện Tân Yên. - Điện thoại: 0204 3878435 - Email: hoiccb_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: Nhà liên cơ quan, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
Huyện đoàn

I. Giới thiệu chung: - Tên đầy đủ: Huyện Đoàn Tân Yên - Điện thoại: 0204 3878 246 - Email: hd_tanyen@bacgiang.gov.vn - Trụ sở: Nhà Liên cơ quan thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.  
Liên đoàn lao động

I - Giới thiệu chung: - Tên cơ quan: Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên. - Điện thoại: 0204 3878768 - Emai: liendoanld_tanyen@bacgiang.gov.vn - Trụ sở làm việc: Tầng II, nhà liên cơ quan, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.  
Thông tin hữu ích