Công an huyện Tân Yên

- Điện thoại: 0204 3878205 - Fax 024 3878530 - Địa chỉ: Phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang - Lãnh đạo đơn vị Trần Xuân Hoàn -Trưởng CA ĐT: 0915153398 Thân Văn Hải - Phó Trưởng CA ĐT: 0912183541 Vũ Mạnh Tùng- Phó Trưởng CA ĐT: 0915 122 028 Đỗ Đức Cường - Phó Trưởng CA ĐT:...
Viện kiểm sát Nhân dân huyện Tân Yên

- Địa chỉ: Phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. - Lãnh đạo đơn vị:  Lê Đình Tuấn - Viện trưởng  Điện thoại : 0943833778  Dương Đức Thanh - Phó Viện trưởng  Điện thoại: 0989256546  Phạm thu Hà - Phó Viện trưởng  Điện thoại: 0914384723
Ban chi huy Quân sự huyện Tân Yên

- Điện thoại:0204 3.878.206 - Địa chỉ: Phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. - Lãnh đạo đơn vị: Hoàng Văn Giáo – Chỉ huy trưởng ĐT: 0912.317.467  - 0986.637.991 Nguyễn Thế Hợp – Chính trị viên ĐT: 0912.765.650 -  0963.429.474 Giáp Văn Chính – Phó Chỉ huy trưởng,...
Chi cục Thống kê huyện Tân Yên

- Điện thoại: 0204 3878309 - Email: tktanyen@gmail.com - Địa chỉ: Phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh BắcGiang. - Lãnh đạo đơn vị:  Ngô Thị Vinh - Chi cục trưởng Điện thoại : 0917389286 Hoàng Văn Hiến - Phó Chi cục trưởng Điện thoại: 0987548599 
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Yên

Điện thoại: 02o4 3878290 - Email: tanyen.bgg@moj.gov.vn - Địa chỉ: Phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Băc Giang. - Lãnh đạo đơn vị: Giáp Văn Bền – Chi cục trưởng Điện thoại: 0982134667 Nguyễn Văn Khởi – Phó Chi cục trưởng  Điện thoại: 0984826145 Nguyễn Minh Hoàng - Phó Chi...
Kho bạc Nhà nước huyện Tân Yên

Điện thoại: 0204 3878639 - Địa chỉ: Phố Mới - thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. - Lãnh đạo đơn vị: Nguyễn Tiến Trung- Giám đốc Điện thoại: 0934.298.626 Email: trungkbty@gmail.com Nguyễn Thành Lâm - Phó giám đốc Điện thoại:  0913328295
Chi cục Thuế Tân Yên

Điện thoại: 0204 3878233 - Địa chỉ: Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. - Lãnh đạo đơn vị: Nguyễn Quang Thanh - Chi cục trưởng Điện thoại: 091297986 Email:quangthanh308@gmail.com;   nqthanh.bgi@gdt.gov.vn Nguyễn Từ - Phó Chi cục trưởng Điện thoại: 0913326288 Nguyễn Thị Tố Hoa - Phó Chi...
Ngân hàng chính sách xã hội .

- Điện thoại: 0204 3578 992 - Fax: 0204 3578 992. - Email: vbsptanyen@gmail.com - Địa chỉ: Phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. - Lãnh đạo đơn vị: Vũ Minh Tâm - Giám đốc Điện thoại : 0915.066.476 Vũ Thị Ngọc Linh - Phó Giám đốc Điện thoại: 0982.268.222
Ngân hàng NN và PTNT huyện Tân Yên

Điện thoại: 0204 3878212 - Fax: (0204)3878499 - Địa chỉ: Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang - Lãnh đạo đơn vị:  - Giám đốc Dương Thị Yến -  Phó giám đốc Điện thoại: 0983.752.249 Đỗ Thị Hành -  Phó giám đốc Điện thoại: 0984.194.333
Trung tâm Viễn thông Tân Yên

Điện thoại: 0204 3678998 - Fax: 0204 3578900 - Email: giamdocttvt_tanyen@vnpt.vn - Địa chỉ: Phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. - Lãnh đạo đơn vị: + Đ/c Nguyễn Đức Anh - Giám đốc phụ trách. Điện thoại: 0204 3578999 - 0943125468  
Bưu điện huyện Tân Yên

 - Điện thoại: 0204 3878306 - Email: tanyen.bacgiang.vnpost.vn - Địa chỉ: Phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. - Lãnh đạo đơn vị: + Đ/c Hoàng Văn Hải - Giám đốc. Điện thoại: 0204 3878389 - 0912360397 + Nguyễn Thị Châu Giang- Phó giám đốc Điện thoại:0954383899
Bệnh viện Đa khoa Tân Yên

Điện thoại: 0204 3878 022. - Email: bvdakhoa_tanyen@bacgiang.gov.vn. - Địa chỉ: Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. - Lãnh đạo đơn vị: Nguyễn Văn Bình - Giám đốc Điện thoại: 0912164281 Nguyễn Văn Hoàn - Phó giám đốc Điện thoại : 0988166079 Hoàng Văn Tuấn - Phó giám đốc Điện...
Trung tâm DS - KHHGĐ

- Điện Thoại: 0240 3878 264 - Email: ttdstanyen_ccds@bacgiang.gov.vn  
Trung tâm Y tế huyện Tân Yên

- Điện thoại: 0204 3878249 - Email: ttytduphong_tanyen@bacgiang.gov.vn.  
Đội Quản lý thị trường số 9

- Điện thoại: 0204 3878489 - Emal: qltt9_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: Phố Ngô Xá, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang  
Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Địa chỉ: Nhà liên cơ quan, phố Mới thị trấn Cao thượng Điện thoại: 0204 3878 788 Email: trambvtvty@gmail.com  
Trạm Chăn nuôi và Thú y

- Điện thoại: 0204 3878 268 - Email: tramthuytanyen@gmail.com  
Hạt Kiểm lâm Tân - Việt - Hòa

- Điện thoại: 0204 3878230  - Email: vt_cckl_tanviethoa@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: Khu Đồi Đỏ - TT Cao Thượng - huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang.  
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

1. Giới thiệu chung - Tên đơn vi: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Tân Yên. - Điện thoại: 0204 3678881 - Email:vpdkqsdd_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang   
Tòa án nhân dân

 Toà án Nhân dân.  Địa chỉ: Phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang Điện thoại thường trực: 02043.878242. Email: tanyen.bacgiang@toaan.gov.vn
Chi nhánh vật tư KTNN

 Điện thoại thường trực: 0204 3878 224
Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi.

 Điện thoại thường trực: 0204 3878 247 email: thuynongty@Qgmail.com
Trường Trung cấp Biên phòng

Địa chỉ: Thôn Kim Tràng, xã Việt Lập, huyện Tân Yên Điện thoại thường trực: 0204 878265 Email:   
Chi nhánh Lương thực

 Điện thoại thường trực: 6 263 322 email: luongthuctanyen@gmail.com
Trường Cao đẳng NGô Gia Tự Bắc Giang

1. Giới thiệu  Địa chỉ: Điếm Tổng, xã Quế Nham, huyện Tân Yên    Điện thoại thường trực: 3520 587. email: cdngogiatu@bacgiang.edu.vn
Điện lực Tân Yên

Địa chỉ: xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang  Điện thoại thường trực: 0204 3878243 Email: dlty_vt@bacgiang.gov.vn 
Thông tin hữu ích