Hệ thống các đơn vị sự nghiệp
Trung tâm DS - KHHGĐ

 - Điện thoại: 0204 3878 836  - Email: ttdstanyen_ccds@bacgiang.gov.vn
Trạm Khuyến nông

 1. Giới thiệu chung - Tên đơn vị: Trạm Khuyến nông huyện Tân Yên. - Điện thoại: 0204 3878 954 - Email: khuyennong_tanyen@bacgiang.gov.vn
Đài truyền thanh

1. Giới thiệu chung. - Tên đơn vị: Đài Truyền thanh huyện Tân Yên. - Điện thoại : 0204 3505379 - Email: daitruyenthanh_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: Thị trấn Cao Thượng - huyện Tân Yên.  
Đội Quản lý trật tự giao thông xây dựng và Môi trường

Lãnh đạo quản lý:  Đội trưởng: Hoàng Thế Vĩ   Điện thoại: 0989133235   Đội phó: Nguyễn Thị Cẩm Vân , Điện thoại: 0972153413 1.Giới thiệu chung:  Đội Quản lý trật tự giao thông xây dựng và Môi trường huyện Tân Yên được thành lập theo Quyết định 248/ QĐ - UBND ngày 30 tháng 7 năm... Tải Về
Trung tâm phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp

1. Giới thiệu chung. - Tên đơn vị: Trung tâm phát triển Quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Tân Yên. - Điện thoại: 02043 505 366 - Email:ttptquydat_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: thị trấn Cao Thượng,...
Ban quản lý dự án xây dựng

1. Giới thiệu chung - Tên cơ quan: Ban quản lý dự án xây dựng huyện Tân Yên - Địa chỉ: Phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang - Điện thoại: 0204 3 878255. -...
Trung tâm Văn hoá - thể thao

1. Giới thiệu chung. - Tên đơn vị: Trung tâm văn hoá - thể thao huyện Tân Yên. - Điện thoại: 0204 3878270 - Email: trungtamvhtt_tanyen@bacgiang.gov.vn - Địa chỉ: Phố Hoàng Hoa Thám, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên,...
Thông tin hữu ích