Phòng, ban  /  Văn phòng HĐND và UBND
Văn phòng HĐND và UBND
Ngày đăng: 14/11/2014

Địa chỉ: Phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. 

Điện thoại: 0204 3878267

Email: tanyen_vt@bacgiang.gov.vn

Nguyễn Huy Ngọc - Chánh văn phòng.

Điện thoại: 0985444528

Giáp Văn Lộc - Phó chánh văn phòng

Điện thoại: 0204 350 5001– 0987572702

Nguyễn Công lực - Phó chánh văn phòng

Điện thoại: 02043 605 168 – 0972653186

Nguyễn Văn Luận - Phó Chánh văn phòng

 Điện thoại: 0204 3501919 - 01682 550558

Tệp đính kèm: Chức năng nhiệm vụ của Văn Phòng HĐND-UBND Huyện 

Thông tin hữu ích