Phòng, ban  /  Ban Tiếp công dân
Ban Tiếp công dân
Ngày đăng: 02/04/2015

Địa chỉ liên hệ: Khu nhà Trung tâm phát triển Quỹ đất và cụm công nghiệp. Phố Mới, thị trấn Cao Thượng. 

- Điện thoại: 0204 3678389

Trưởng ban: Giáp Văn Lộc

Email: locgv_tanyen@bacgiang.gov.vn

Điện thoại :0978572702

 

Thông tin hữu ích