Giới thiệu   /  Lịch sử, văn hóa
Truyền thống văn hóa.

Ngày 06 tháng 11 năm 1957, Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam) ra Nghị định số 523/TTg chia huyện Yên Thế thành 2 huyện Tân Yên và Yên Thế. Trước thời điểm ấy Tân Yên là phần đất phía nam của huyện Yên Thế, mà sử sách và nhiều người dân vẫn thường...
Thông tin hữu ích