Get Adobe Flash player
bigone
Bản đồ hành chính

Liên kết web

Thông tin thời tiết

Khu vực Bắc Giang

No significant clouds
  • No significant clouds
  • Nhiệt độ: 28 °C
  • Gió: Đông bắc, 7.4 km/h
  • Độ ẩm : 66 %
Thời gian cập nhật:
T2, 10/20/2014 - 19:00
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin bài: 970884
  • Trong ngày: 4160
  • Trong tuần: 4160
  • Trong tháng: 240607
  • Trong năm: 970884
Trang chủ

Chương trình công tác tháng 6 năm 2012

Bản để inBản để inGửi bài này qua EmailGửi bài này qua Email
   ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC GIANG
HUYỆN UỶ TÂN YÊN
*
Số        - CTr/HU
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tân Yên, ngày      tháng 5 năm 2012

 

CHƯƠNG TRÌNH

Công tác tháng 6 năm 2012

 
 

 A- LÃNH ĐẠO NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Xây dựng báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn huyện. Tổ chức ra mắt Đảng uỷ khối doanh nghiệp trực thuộc Huyện uỷ. Chỉ đạo Tổ chức thành công Đại hội CCB huyện lần thứ V, nhiệm kì 2012-2017.

2- Chỉ đạo việc tổ chức kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012. Tổ chức tốt việc tiếp xúc, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri phục vụ kì họp HĐND giữa năm 2012. Triệt để thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sản xuất và đời sống.

3- Chỉ đạo thu hoạch vụ chiêm xuân 2012; bảo đảm cung cấp đủ giống lúa mùa. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ tiêu thụ vải thiều. Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão, thiên tai; tăng cường kiểm tra cơ sở, sẵn sàng ứng phó với diễn biến bất thường trong mùa mưa bão. Thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện, xử lý các loại dịch bệnh ở người và gia súc, gia cầm.

4- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo và các vụ việc phức tạp từ cơ sở. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông.

5- Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; tổ chức các hoạt động nhân "Tháng hành động vì trẻ em" và các hoạt động cho thanh, thiếu niên, học sinh vui chơi, sinh hoạt, học tập trong dịp hè 2012. Chỉ đạo tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định.

II- CÁC HỘI NGHỊ TRONG THÁNG:

1- Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ (ngày 13/6/2012)

1-Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.

          2- Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011.

3-Báo cáo ước thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2012; nhiệm vụ, biện pháp thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2012.

4-Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 28/9/2011 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý trên địa bàn 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.

5-Báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, việc thực hiện các quyết định khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.

6-Đề án đặt bia lưu niệm tại các di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám và di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn huyện Tân Yên.

7-Đề án đặt tên đường phố, công trình công cộng thị trấn Cao Thượng, thị trấn Nhã Nam.

8-Báo cáo sơ kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ 6 tháng đầu năm 2012; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.

9-Danh sách nhân sự BCH, BTV, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB huyện khoá V, nhiệm kỳ 2012-2017.

2- Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ (ngày 21/6/2012)

          1- Kế hoạch Đại hội, phương án nhân sự BCH, BTV, Bí thư, Phó Bí thư Huyện đoàn nhiệm kỳ 2012-2017.

          2-Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2012; nhiệm vụ, biện pháp 6 tháng cuối năm 2012.

          3- Báo cáo Tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (Khoá IX) về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”.

          4- Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (khoá X) về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ”.

5-Báo cáo nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn, thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2012 đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý.

6-Báo cáo sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị 6 tháng đầu năm năm 2012.

7-Báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TU ngày 08/4/2011 của BTV Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đối với công tác MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội trong giai đoạn hiện nay đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ và cá nhân đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã Phúc Hoà.

3 - Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện: (Ngày 18/6/2012)

1-Báo cáo tình hình KT-XH và sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012(UBND huyện chuẩn bị).

2-Báo cáo ước thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, biện pháp thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2012 (UBND huyện chuẩn bị).

3-Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011(UBND huyện chuẩn bị).

4-Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện uỷ, BTV Huyện uỷ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 (Văn phòng Huyện uỷ chuẩn bị).

4- Hội nghị giao ban bí thư chi bộ trường học, bí thư đảng uỷ các xã, thị trấn(ngày 12/6/2012).

5- Lễ ra mắt Đảng bộ khối doanh nghiệp (ngày 02/6/2012)

6- Đại hội Cựu chiến binh huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2012-2017 (ngày 25, 26/6/2012)

7- Hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ (ngày 27/6/2012).

- Xét kết nạp đảng viên, xét chuyển đảng chính thức(từ 07h00 đến 09h30).

8- Giao ban khối Đảng, đoàn thể:(ngày 27/6/2012).

- Buổi sáng giao ban khối Đảng (từ 09h30 đến 11h30).

- Buổi chiều giao ban khối Đoàn thể.

9- Giao ban Thường trực Huyện uỷ vào buổi sáng; giao ban TT Huyện uỷ, TT HĐND, TT UBND huyện vào buổi chiều thứ 6 hằng tuần./.

Nơi nhận:
- VPTU (b/c),
- Các đồng chí HUV,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Văn phòng HĐND&UBND huyện,
- Văn phòng HU: + LĐ, TH,
                             + Lưu VT.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

 Đỗ Thị Nguyệt