Get Adobe Flash player
bigone
Bản đồ hành chính

Liên kết web

Thông tin thời tiết

Khu vực Bắc Giang

Clear sky
  • Clear sky
  • Nhiệt độ: 24 °C
  • Gió: Biến, 1.9 km/h
  • Độ ẩm : 89 %
Thời gian cập nhật:
CN, 10/26/2014 - 05:00
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin bài: 998454
  • Trong ngày: 694
  • Trong tuần: 31730
  • Trong tháng: 268177
  • Trong năm: 998454
Trang chủ

Tìm hiểu luật bầu cử Hội đồng nhân dân, bầu cử Quốc hội

Bản để inBản để inGửi bài này qua EmailGửi bài này qua Email

1. BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

       (Trích từ  điển pháp luật)

"Việc cử tri lựa chọn người đại điện cho mình vào Hội đồng nhân dân - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.
Bẩu cử đại biểu Hội đồng nhân dân là việc cử tri tham gia bỏ phiếu theo các nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và kín để bầu những đại biểu mà mình tín nhiệm vào Hội đồng nhân dân các cấp. Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân là hoạt động chính trị liên quan đến việc hình thành cơ quan đại biểu của nhân dân địa phương, cơ quan quyền lực nhà nước ở đại phương. Để tiến hành bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, cử tri trực tiếp tham gia bỏ phiếu bầu ra đại biểu mà mình tín nhiệm vào Hội đồng nhân dân các cấp. Việc bầu cử được tiến hành khi kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân. Theo qui định của pháp luật hiện hành, nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân là 05 năm".
 
2. BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
      (Trích từ  điển pháp luật)
 "Việc cử tri lựa chọn người đại diện cho mình vào Quốc hội  - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.
Bầu cử đại biểu Quốc hội là việc cử tri tham gia bỏ phiếu theo các nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và kín để bầu những đại biểu mà mình tín nhiệm vào Quốc hội. Bầu cử đại biểu Quốc hội là hoạt động chính trị liên quan đến việc hình thành cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội, cử tri trực tiếp tham gia bỏ phiểu bầu ra đại biểu mà mình tín nhiệm vào Quốc hội. Việc bầu cử được tiến hành khi kết thúc nhiệm kỳ của Quốc hội. Theo quy định Hiến pháp 1992 và pháp luật hiện hành, nhiệm kỳ của Quốc hội là 05 năm".
                                                                                                                 Hồng Thanh (stbs)