Get Adobe Flash player
bigone
Bản đồ hành chính

Liên kết web

Thông tin thời tiết

Khu vực Bắc Giang

Trời nhiều mây
  • Trời nhiều mây
  • Nhiệt độ: 26 °C
  • Gió: Đông, 11.1 km/h
  • Độ ẩm : 94 %
Thời gian cập nhật:
T5, 10/30/2014 - 21:30
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin bài: 1021003
  • Trong ngày: 5563
  • Trong tuần: 19754
  • Trong tháng: 290726
  • Trong năm: 1021003
Trang chủ

Thông báo tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bắc Giang năm 2012

Bản để inBản để inGửi bài này qua EmailGửi bài này qua Email

I.Đối tượng, điều kiện và số lượng tuyển dụng:

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển:  Người đăng ký dự tuyển vào làm việc tại các cơ quan hành chính tỉnh Bắc Giang phải đảm bảo các điều kiện sau:

a) Là công dân Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang trước khi đi học chuyên nghiệp; người hộ khẩu tỉnh ngoài yêu cầu phải có trình độ tiến sĩ hoặc thạc sĩ (tốt nghiệp đại học chính quy dài hạn trước khi đi học thạc sĩ) đúng chuyên ngành cần tuyển; Trường hợp kết hôn với người có hộ khẩu tỉnh Bắc Giang phải nhập hộ khẩu trước ngày đăng thông báo tuyển dụng.

b) Tuổi đời dự tuyển: Tuổi của người dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên.

c) Về trình độ, chuyên ngành: Những người tốt nghiệp hệ chính quy có trình độ đạt chuẩn theo yêu cầu cần tuyển trở lên, có chuyên ngành đào tạo đúng với quy định của ngạch cần tuyển.

d) Có đơn xin dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ  đào tạo đúng với yêu cầu của ngạch dự tuyển;

e) Đủ sức khoẻ để đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, công vụ;

f) Có chứng chỉ A ngoại ngữ đối với người đăng ký dự tuyển vào công chức loại C (trình độ đại học, cao đẳng).

g) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Số lượng tuyển dụng: Chỉ tiêu tuyển dụng:  83 chỉ tiêu, trong đó:

+ Đại học: 80 chỉ tiêu.

+ Cao đẳng: 03  chỉ tiêu.

 (có bản cơ cấu cần tuyển của từng cơ quan niêm yết tại Sở Nội vụ)

Thực hiện đăng ký dự tuyển theo địa chỉ (đơn vị là sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố). Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí cần tuyển dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ đăng ký dự tuyển của mình. Nếu thí sinh khai sai sự thật; đăng ký vào vị trí cần tuyển không đúng với chuyên ngành học tập mà không đạt yêu cầu sơ tuyển; cố tình đăng ký vào 2 đơn vị trở lên thì Hội đồng tuyển dụng xóa tên khỏi danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả tuyển dụng và không được hoàn lại hồ sơ, lệ phí đã nộp dự tuyển.

II. Thực hiện tuyển dụng

1. Thực hiện tuyển thẳng: 

1.1. Tiếp nhận không qua thi tuyển (tuyển thẳng) đối với các trường hợp đặc biệt sau: Người có học vị tiến sĩ; Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước; người tốt nghiệp sau đại học, đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài (phải có toàn bộ thời gian học ở nước ngoài); người có học vị thạc sĩ (đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung các trường công lập đạt loại khá trước khi đi học thạc sĩ) có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 05 năm trở lên.

1.2. Xác định người trúng tuyển trong tuyển thẳng:

Tuyển hết những người có học vị tiến sĩ, có chuyên ngành đào tạo đúng với chuyên ngành cần tuyển dụng. Sau đó đến người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước; người tốt nghiệp sau đại học, đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài; người có học vị thạc sĩ (đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung các trường công lập đạt loại khá trước khi đi học thạc sĩ) có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 05 năm trở lên; trong cùng một trình độ ưu tiên tuyển người có kết quả học tập cao hơn.

1.3. Ở những chỉ tiêu có đối tượng được xem xét tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển nói trên đăng ký dự tuyển và hết chỉ tiêu tuyển dụng, người dự tuyển còn lại tại chỉ tiêu đó được phép chuyển đăng ký dự thi tuyển tại chỉ tiêu của cơ quan, đơn vị khác có yêu cầu chuyên môn phù hợp. Các đối tượng chuyển vị trí đăng ký dự tuyển đều phải thi tuyển, không được thực hiện tuyển thẳng vào vị trí đăng ký tiếp theo.

2. Thực hiện thi tuyển:Đối với các đối tượng thi tuyển, thực hiện như sau

2.1. Môn thi, thời gian thi:Mỗi thí sinh phải thực hiện 03 bài thi, cụ thể:

- Bài thi viết môn  hành chính nhà nước chung, thời gian thi 120 phút;

- Bài thi viết môn QLNN chuyên ngành, thời gian 180 phút;

- Bài thi trắc nghiệm môn tin học, thời gian 45 phút.

Miễn môn thi tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ngành công nghệ thông tin trở lên.

2.2. Nội dung thi tập trung một số nội dung chính sau:

- Nội dung thi môn hành chính nhà nước chung: 

+ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001): gồm các chương I, VI, VII, VIII, IX, X;

+ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (Phần UBND);

+ Luật cán bộ, công chức năm 2008; Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

+ Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25-01-2010 của Chính phủ Quy định những người là công chức;

+ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19-01-2011 của Bộ Nội vụ;

+ Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức.

- Nội dung thi môn QLNN chuyên ngành (có bản phụ lục kèm theo);

- Nội dung thi môn tin học: Theo chương trình tin học văn phòng;

Tài liệu ôn thi bán cho thí sinh dự thi tuyển (nếu có nhu cầu).

2.3. Ưu tiên trong thi tuyển:

- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu (phải sống và học tập) ở các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh trước khi đi học chuyên nghiệp đến thời điểm đăng ký dự tuyển, đăng ký về các huyện miền núi gồm: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế;  con liệt sĩ; con thương binh hạng 1, con bệnh binh hạng 1 được cộng 30 điểm vào kết quả thi.

- Những người dân tộc thiểu số còn lại; người có hộ khẩu (phải sống và học tập) ở các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh trước khi đi học chuyên nghiệp đến thời điểm đăng ký dự tuyển đăng ký về các huyện miền núi gồm: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế; con thương binh, con bệnh binh các hạng còn lại; con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19-8-1945 trở về trước); con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động; con của người được hưởng chính sách như thương binh được cộng 20 điểm vào kết quả thi.

- Người có trình độ thạc sĩ (không thuộc đối tượng xét tuyển), người tốt nghiệp đại học loại giỏi; những người là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (đã có quyết định của cấp có thẩm quyền); người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ được cộng 10 điểm vào kết quả thi.

Nếu người dự thi thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được cộng một điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi.

2.4. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển trong thi tuyển:

a) Cách tính điểm: Mỗi phần thi được chấm theo thang điểm 100, điểm các môn thi được tính như sau:

- Điểm môn thi viết phần kiến thức chung: tính hệ số 1;

- Điểm môn  thi viết QLNN chuyên ngành tính hệ số 2;

- Điểm môn tin học văn phòng: tính hệ số 1 và không tính vào tổng số điểm thi.

Kết quả thi là tổng số điểm của các bài thi môn kiến thức chung tính hệ số 1, môn QLNN chuyên ngành hệ số 2 và cộng với điểm ưu tiên trong thi tuyển theo Kế hoạch này (nếu có).
b) Xác định người trúng tuyển: Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển là người phải có đủ ba bài thi, không có bài thi nào dưới 50 điểm (chưa nhân hệ số 2) và tính từ người có tổng số điểm cao nhất đến hết chỉ tiêu được tuyển.

Trường hợp nhiều người có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng, thì xác định người trúng tuyển thực hiện thứ tự ưu tiên sau: Người có điểm bài thi viết môn kiến thức chuyên ngành cao hơn; người có điểm môn thi viết hành chính nhà nước cao hơn; người có trình độ đào tạo cao hơn; người có kết quả học tập cao hơn.

3. Hồ sơ, lệ phí tuyển dụng:

3.1. Hồ sơ dự tuyển:Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển phải nộp 02 bộ hồ sơ. Hồ sơ dự tuyển của thí sinh do Sở Nội vụ phát hành, bao gồm:

- Đơn dự tuyển (theo mẫu quy định);

- Bản khai sơ yếu lý lịch (theo mẫu quy định), có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

 - Bản chụp (có công chứng) các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do Trung tâm y tế có thẩm quyền cấp huyện, thành phố trở lên cấp, trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

-  01 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

Khi vào phòng thi, thí sinh phải mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc một loại giấy tờ khác có dán ảnh và ký nhận đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền để giám thị kiểm tra.

3.2. Lệ phí tuyển dụng:  

- Lệ phí thi tuyển: 200.000 đồng/ thí sinh.

- Tiền hồ sơ: 15.000 đồng/ bộ.

-Tiền tài liệu ôn thi: 100.000 đồng/cuốn quản lý nhà nước chung;  30 000 đồng/ cuốn tin học văn phòng  (bán theo nhu cầu).

-  Đề thi được in cho từng thí sinh;  giấy thi, giấy nháp theo mẫu thống nhất.

4. Thời gian, địa điểm (dự kiến như sau):

- Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh: Từ ngày 22-2 đến  ngày 25-2-2012. 

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký dự thi tại Sở Nội vụ: Từ ngày 27-2-2012 đến hết ngày 09-3-2012 (bán và nhận hồ sơ đăng ký dự thi trong giờ hành chính).

- Các cơ quan thực hiện sơ tuyển từ ngày 12-3 đến 14-3 năm 2012.

- Hướng dẫn ôn thi: Ngày 18-3-2012, tại Nhà khách UBND tỉnh.

- Tổ chức thi tuyển: Ngày 01/4/2012 tại Trường THPT Ngô Sỹ Liên.

- Tuyển dụng: Trong tháng  5-2012.

Thời gian, địa điểm chính thức được thông báo tại Sở Nội vụ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có gì vướng mắc, liên hệ với Sở Nội vụ (điện thoại 3 554 908) để giải đáp.

                                                                                                                          Nguồn BGO