Get Adobe Flash player
bigone
Bản đồ hành chính

Liên kết web

Thông tin thời tiết

Khu vực Bắc Giang

Scattered clouds, mist
  • Scattered clouds, mist
  • Nhiệt độ: 23 °C
  • Gió: Tây Bắc, 7.4 km/h
  • Độ ẩm : 94 %
Thời gian cập nhật:
CN, 10/26/2014 - 02:00
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin bài: 998088
  • Trong ngày: 328
  • Trong tuần: 31364
  • Trong tháng: 267811
  • Trong năm: 998088
Trang chủ

Kế hoạch học tập, tuyên truyền chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 và nghiên cứu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bản để inBản để inGửi bài này qua EmailGửi bài này qua Email

ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC GIANG

HUYỆN UỶ TÂN YÊN

*

Số  33 - KH/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tân Yên, ngày 20  tháng 02  năm 2012

KẾ HOẠCH

 học tập, tuyên truyền chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 và nghiên cứu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện Hướng dẫn số 30-HD/BTGTU ngày 06/02/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bắc Giang về việc học tập, tuyên truyền chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012 và nghiên cứu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng Kế hoạch cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Mục đích

Thông qua việc học tập chuyên đề và nghiên cứu các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong huyện nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo tấm gương đạo đức của Người đối với mỗi cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, đảng viên và nhân dân.

2- Yêu cầu

Cấp uỷ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trực tiếp chỉ đạo thực hiện việc học tập chuyên đề và nghiên cứu các tác phẩm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; tuyên truyền rộng rãi tới nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên trong học tập, nghiên cứu.

Kết hợp chặt chẽ việc học tập với làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thiết thực, cụ thể. Kết hợp việc tuyên truyền, nghiên cứu chuyên đề với liên hệ thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

II- TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP

1- Cấp huyện

1.1- Lớp cho cán bộ chủ chốt:

* Thành phần: Các đồng chí Huyện uỷ viên; báo cáo viên, Trưởng, Phó các cơ quan trực thuộc Huyện uỷ, UBND huyện; MTTQ và các đoàn thể nhân dân huyện; Bí thư các chi, đảng uỷ trực thuộc Huyện uỷ; Trưởng, phó Bộ phận giúp việc, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn.

* Nội dung: Nghiên cứu, học tập chuyên đề"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị".

* Thời gian: 01 ngày, xong trong tháng 3/2012.(Trong đó: 1/2 ngày học tập, nghiên cứu; 1/2 ngày thảo luận, kết luận hội nghị).

* Tài liệu học tập:Tài liệu chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.

* Báo cáo viên: Thường trực Huyện uỷ hoặc mời báo cáo viên cấp trên.

Sau học tập cần tập trung thảo luận, liên hệ theo một số nội dung sau:

Sự cần, kiệm, liêm, chính của từng cán bộ lãnh đạo, quản lý và từng công chức, viên chức; nâng cao đạo đức công vụ, không tham nhũng, không hối lộ và nhận hối lộ, phòng và chống tiêu cực trong sử dụng các nguồn tài chính công, trong công tác quản lý và triển khai các dự án đầu tư đất đai, xây dựng...

Sự khiêm tốn, chí công vô tư, tận tụy, hết lòng phục vụ nhân dân, trách nhiệm cao với công việc; không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân; luôn gần gũi, gắn bó với nhân dân, không quan liêu, xa dân.

Mọi thành viên trong xã hội chăm lo xây dựng môi trường đạo đức xã hội, ngăn chặn và đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức - nhân cách, văn hóa.

Có tinh thần và hành động cụ thể đấu tranh chống lại mọi biểu hiện thoái hóa, xuống cấp về đạo đức trong xã hội.

Giữ cho đời tư và cuộc sống riêng của gia đình, của bản thân mỗi người trong sáng, giản dị.

1.2- Lớp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các chi, đảng bộ khối cơ quan trực thuộc huyện:tổ chức 02 lớp.

* Nội dung: Nghiên cứu, học tập chuyên đề"Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị".

* Thời gian: Mỗi lớp 1/2 ngày, xong trong tháng 3/2012.

* Tài liệu học tập: Tài liệu chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.

* Báo cáo viên: Các đồng chí Thường trực Huyện uỷ.

Sau hội nghị, tổ chức thảo luận tại các chi bộ 1/2 ngày (thời gian cụ thể do chi bộ quyết định).

2-  Đảng bộ các xã, thị trấn:

Tổ chức các hội nghị học tập chuyên đề năm 2012 cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đoàn viên, hội viên của các đoàn thể nhân dân (số lớp cụ thể do Đảng uỷ quyết định tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị).

* Thời gian: 01 ngày, xong trước 15/04/2012.

* Tài liệu: Như tài liệu cấp huyện.

* Báo cáo viên: Đồng chí Bí thư cấp uỷ, Báo cáo viên huyện, xã.

Sau hội nghị, tổ chức thảo luận tại các chi bộ 1/2 ngày (thời gian cụ thể do chi bộ quyết định).

3- Tổ chức nghiên cứu một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

a- Nghiên cứu tác phẩm “Đường cách mệnh”

Đưa nội dung tác phẩm vào sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, việc nghiên cứu tác phẩm gắn với nội dung chuyên đề của năm và công tác tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày ra đời tác phẩm.

Hình thức tiến hành: Các chi, đảng uỷ trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan, đoàn thể giới thiệu nội dung tác phẩm trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể; tổ chức trao đổi, thảo luận, liên hệ với bản thân, cơ quan, đơn vị và tình hình thực tế. (Các đơn vị có thể tổ chức mời báo cáo viên giới thiệu tác phẩm).

Thời gian: Tháng 5 năm 2012.

Tài liệu: Giới thiệu tác phẩm “Đường cách mệnh” do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh phát hành.

b- Tổ chức nghiên cứu một số tác phẩm khác của Chủ tịch Hồ Chí Minh(Ban Thường vụ Huyện uỷ sẽ có hướng dẫn sau).

4- Xây dựng phương hướng phấn đấu của cá nhân; chương trình kế hoạch thực hiện của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị

Sau học tập, nghiên cứu, từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức liên hệ, xây dựng phương hướng rèn luyện, phấn đấu làm theo Bác của cá nhân đã đăng ký với chi bộ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

Tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị; xác định lựa chọn từ 1 đến 2 vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến đạo đức, trách nhiệm của cán bộ, công chức để xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo giải quyết, mang lại kết quả cụ thể, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Định kỳ hằng quý, trong sinh hoạt của chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức báo cáo những nội dung chính trong phương hướng phấn đấu; nghe và thảo luận chương trình, kế hoạch, kết quả thực hiện của đơn vị.

5-  Tuyên truyền rộng rãi về chuyên đề

Các cấp uỷ Đảng, đội ngũ báo cáo viên chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động tuyên truyền miệng, tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung chuyên đề và việc học tập, nghiên cứu chuyên đề tại cơ quan, đơn vị. Trong công tác tuyên truyền chú ý liên hệ với điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Ban Tuyên giáo huyện và các xã, thị trấn, các cơ quan thông tin đại chúng cấp huyện chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về nội dung chuyên đề, về công tác tổ chức, triển khai học tập, nghiên cứu chuyên đề, gắn với tuyên truyền người tốt, việc tốt và đưa tin về công tác thực hiện học tập và làm theo Bác trên địa bàn huyện.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Các chi, đảng uỷ trực thuộc chủ động triển khai học tập, nghiên cứu chuyên đề và nghiên cứu các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả; chỉ đạo chi uỷ mỗi tháng tuỳ tình hình thực tế chi bộ chọn 1- 2 nội dung để sinh hoạt.

2- MTTQ và các đoàn thể nhân dân, các hội quần chúng tổ chức cho đoàn viên, hội viên học tập nội dung của chuyên đề; giới thiệu nội dung các tác phẩm nghiên cứu bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả.

3- Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện nghiên cứu, đưa nội dung của chuyên đề vào chương trình giảng dạy trong các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2012 đảm bảo phù hợp về thời lượng và đối tượng.

4- Ban Tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các xã, thị trấn tham mưu giúp cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ đạo, tổ chức học tập chuyên đề và nghiên cứu các tác phẩm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền miệng, tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về việc học tập, nghiên cứu của các cơ quan, đơn vị.

5- Ban biên tập trang thông tin điện tử của huyện tăng cường các tin, bài tuyên truyền, phản ánh việc học tập, nghiên cứu của các cơ quan, đơn vị; đăng tải nội dung chuyên đề học tập và các tác phẩm nghiên cứu. Đài truyền thanh huyện biên tập các tin, bài phản ánh về công tác tổ chức, triển khai học tập chuyên đề và nghiên cứu các tác phẩm của Bác.

6- Các đồng chí thành viên Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Huyện uỷ có trách nhiệm phối hợp, triển khai việc học tập chuyên đề và nghiên cứu các tác phẩm ở ngành mình quản lý; theo dõi, đôn đốc việc học tập và nghiên cứu ở cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách.

7- Định kỳ hằng quý, các chi, đảng uỷ trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể nhân dân báo cáo việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về Ban Thường vụ Huyện uỷ (qua Ban Tuyên giáo Huyện uỷ) để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo quy định./.

 Nơi nhận:
- Văn phòng Tỉnh uỷ,          (báo cáo)
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ,
- Các đồng chí Huyện uỷ viên,
- Các chi, đảng uỷ trực thuộc,
- MTTQ và các đoàn thể nhân dân huyện,
- Các đồng chí thành viên Bộ phận giúp việc,
- Văn phòng: + LĐVP,
                        + Lưu VT.
T/M BAN THƯỜNG VỤ
  PHÓ BÍ THƯ
(đã ký)

Giáp Ngọc Giang