Get Adobe Flash player
bigone
Bản đồ hành chính

Liên kết web

Thông tin thời tiết

Khu vực Bắc Giang

No significant clouds, mist
  • No significant clouds, mist
  • Nhiệt độ: 26 °C
  • Gió: Đông nam, 13 km/h
  • Độ ẩm : 89 %
Thời gian cập nhật:
T7, 11/01/2014 - 01:00
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin bài: 1023533
  • Trong ngày: 194
  • Trong tuần: 22284
  • Trong tháng: 293256
  • Trong năm: 1023533
Trang chủ

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung

Bản để inBản để inGửi bài này qua EmailGửi bài này qua Email

Ngày 18/5/2012, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 995/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung gắn xây dựng nông thôn mới năm 2012

Kế hoạch nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung, bảo đảm năng suất, chất lượng, hiệu quả gắn với chế biến và thị trường; xây dựng và phát triển thương hiệu, nâng sức cạnh tranh sản phẩm nông sản hàng hóa; nâng cao thu nhập của nông dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Để đạt được mục tiêu, Kế hoạch đã đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: Tốc độ tăng trưởng (GDP) ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt từ 3 - 3,5%; tỷ trọng giá trị sản xuất ngành trồng trọt chiếm 48%, tỷ trọng giá trị sản xuất ngành chăn nuôi chiếm 49%, tỷ trọng giá trị sản xuất ngành dịch vụ nông nghiệp chiếm 3% so với tổng giá trị sản xuất nông nghiệp;giá trị sản xuất bình quân/ha đất sản xuất nông nghiệp đạt 55 triệu đồng; sản lượng lương thực có hạt 640 nghìn tấn, trong đó thóc 613 nghìn tấn; số tiêu chí hoàn thành thêm tính bình quân/xã của 40 xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2015 là 2 - 3 tiêu chí.

Cụ thể, năm 2012 phấn đấu diện tích cây vải toàn tỉnh đạt 35 nghìn ha, sản lượng vải quả đạt 200 nghìn tấn, trong đó, vải sớm đạt 19 - 21 nghìn tấn, vải sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đạt 26 - 27 nghìn tấn. Tập trung mở rộng diện tích sản xuất vải theo tiêu chuẩn VietGAP lên 6.500 ha tại 20 xã của huyện Lục Ngạn.Diện tích lúa chất lượng đạt 110 nghìn ha, sản lượng đạt 613.388 tấn, trong đó diện tích lúa chất lượng 12 nghìn ha, tập trung tại một số huyện trọng điểm như: Yên Dũng, Việt Yên, Lạng Giang, Lục Nam..., sản lượng khoảng 60 nghìn tấn. Diện tích rau chế biến, rau an toàn đạt 1.500 ha, sản lượng 33 nghìn tấn, tập trung ở các huyện Tân Yên, Lạng Giang, Lục Nam, Hiệp Hoà và thành phố Bắc Giang. Diện tích cây lạcđạt 12 nghìn ha, sản lượng 27.600 tấn, trong đó, lạc thâm canh cao có diện tích đạt 3.325 - 3.875 ha, sản lượng đạt 9.750 - 11.400 tấn. Tổng đàn lợn đạt 1.225.000 con, trong đó, tỷ lệ lợn nạc trên 50% đạt 43%; tỷ lệ chăn nuôi trang trại và an toàn sinh học đạt 9%. Tổng đàn gà đạt 15,05 - 15,6 triệu con, trong đó tỷ lệ chăn nuôi trang trại và an toàn sinh học đạt 18%. Diện tích nuôi thuỷ sản 12.010 ha, sản lượng đạt 25 nghìn tấn, trong đó, diện tích nuôi thủy sản thâm canh cao, năng suất 10 tấn/ha, diện tích nuôi bán thâm canh cao, năng suất 4 - 5 tấn/ha. Diện tích trồng rừng sản xuất đạt 3.500 - 4.500 ha, tỷ lệ diện tích rừng gỗ lớn đạt 20%; khai thác rừng trồng đạt 150.000 m3/năm./.

                                                                                                                 Nguồn bacgiang.gov.vn