Get Adobe Flash player
bigone
Bản đồ hành chính

Liên kết web

Thông tin thời tiết

Khu vực Bắc Giang

Clear sky
  • Clear sky
  • Nhiệt độ: 26 °C
  • Gió: Variable from Tây Bắc to Đông bắc, 7.4 km/h
  • Độ ẩm : 65 %
Thời gian cập nhật:
T5, 10/23/2014 - 15:00
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin bài: 983271
  • Trong ngày: 3579
  • Trong tuần: 16547
  • Trong tháng: 252994
  • Trong năm: 983271
Trang chủ

Huyện uỷ Tân Yên kiểm tra thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bản để inBản để inGửi bài này qua EmailGửi bài này qua Email

Nhằm đẩy mạnh thực hiện đăng việc làm theo Bác; ngày 23/9/2011, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành Quyết định số 246-QĐ/HU về kiểm tra thực hiện việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đối với các chi, đảng bộ trong toàn huyện.

Theo nội dung Quyết định, các tổ kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện uỷ do các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ làm tổ trưởng sẽ tiến hành làm việc với các chi, đảng uỷ kết thúc trước ngày 31/10/2011. Thông qua việc kiểm tra sẽ đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", việc tổ chức thực hiện chủ đề “Sửa đổi lối làm việc gắn với cải cách hành chính” trong những tháng cuối năm 2011 của các chi, đảng uỷ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên các tầng lớp nhân dân; thông qua đó huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện việc làm theo Bác, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, tạo sức lan toả sâu rộng trong quần chúng nhân dân cùng làm theo nhằm phất đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - hội của địa phương đơn vị đề ra. Qua báo cáo của các tổ kiểm tra cho thấy bản các chi, đảng uỷ đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị các văn bản chỉ đạo, hướng dân của cấp trên về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viênđơn vị mình. Đồng thời, các chi, đảng uỷ đã xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thểđơn vị; chỉ đạo tổ chức cho các tập thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng việc làm theo gắn với sửa đổi lối làm việc. Tỷ đảng viên đăng đạt 98%, tập trung vào các nội dung: sửa đổi lề lối, tác phong làm việc, nâng cao hiểu quả công tác quản , điều hành công việc, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí... tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn việc viết sổ Nhật làm theo Bác. Bên cạnh đó, thông qua kiểm tra đã chỉ ra việc triển khai thực hiện sở còn một số tồn tại hạn chế như: Việc ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn còn chưa cụ thể, chưa kịp thời; một số đơn vị xây dựng kế hoạch còn dập khuôn máy móc, chưa sáng tạo; đơn vị không tổ chức lễ phát động để các tổ chức, đảng viên thông qua nội dung đăng làm theo; nội dung đăng nhiều đảng viên còn chung chung, chưa sát với nhiệm vụ được giao... Từ những thực tiễn nêu trên, các tổ kiểm tra đã kiến nghị với chi, đảng uỷ tiếp tục thực hiện các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03 -CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện hiệu quả việc làm theo, ghi sổ nhật ; nhân rộng các điển hình tiên tiến trong làm theo Bác, tạo sức lan toả mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân.
                                                                                                                     CTVThanh Phương