Get Adobe Flash player
bigone
Bản đồ hành chính

Liên kết web

Thông tin thời tiết

Khu vực Bắc Giang

Trời nhiều mây
  • Trời nhiều mây
  • Nhiệt độ: 29 °C
  • Gió: Variable from Bắc to Nam- Đông nam, 9.3 km/h
  • Độ ẩm : 79 %
Thời gian cập nhật:
T6, 10/31/2014 - 11:00
Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Tổng lượt xem tin bài: 1022069
  • Trong ngày: 934
  • Trong tuần: 20820
  • Trong tháng: 291792
  • Trong năm: 1022069
Trang chủ

Huyện ủy Tân Yên củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém

Bản để inBản để inGửi bài này qua EmailGửi bài này qua Email

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Huyện ủy Tân Yên (Bắc Giang) tập trung chỉ đạo thời gian qua là củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) yếu kém. Nhờ đó, nhiều TCCSĐ có sự chuyển biến tích cực, năng lực, sức chiến đấu được nâng lên.

Ngay từ đầu năm, trên cơ sở đánh giá những hạn chế từ năm trước và nội dung đăng ký xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh (TSVM) của các TCCSĐ, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tân Yên giao các đồng chí Ủy viên BTV phụ trách cụm, Huyện ủy viên phụ trách xã kiểm tra, rà soát kỹ những mặt còn hạn chế, yếu kém ở từng đơn vị để tập trung củng cố.

Theo đó, đối với các chi, đảng bộ TSVM tiếp tục giữ vững thành tích đạt được, phấn đấu đạt tiêu chuẩn TCCSĐ TSVM tiêu biểu. Qua rà soát, gần 70 chi, đảng bộ còn từng mặt hạn chế cần khắc phục chủ yếu là phải chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cấp ủy, cán bộ, đảng viên; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt của cấp ủy cơ sở và chi bộ theo hướng mở rộng dân chủ, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, duy trì sinh hoạt theo chuyên đề. Với các TCCSĐ không đạt TSVM năm 2011, BTV Huyện ủy gợi ý một số nội dung còn yếu kém để các đảng bộ tập trung củng cố. Từ đó, BTV Huyện ủy xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương tích cực củng cố những mặt hạn chế trong TCCSĐ năm 2012.

Ví như Đảng bộ thị trấn Cao Thượng cần nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với chính quyền và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; cải cách lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên. Đảng bộ xã An Dương cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với UBND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; tăng cường công tác quản lý tài chính, quản lý đất đai tại địa phương. Đảng bộ xã Ngọc Vân cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên; nâng cao vai trò của lãnh đạo, của cấp ủy trong xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể... 

Xác định rõ nguyên nhân của những yếu kém, các chi, đảng bộ xây dựng kế hoạch và tập trung củng cố. Ở Đảng bộ xã An Dương, sau khi có kế hoạch củng cố TCCSĐ của Huyện ủy, Đảng ủy xã đã tổ chức hội nghị quán triệt, nêu rõ những mặt còn hạn chế đồng thời đề ra biện pháp khắc phục. Nhiều nội dung được triển khai thực hiện có hiệu quả như duy trì chế độ làm việc, giao ban, nội dung các hội nghị được chuẩn bị kỹ, có trọng tâm, trọng điểm. Hằng tháng, Đảng ủy, HĐND, UBND xã xây dựng chương trình công tác trên cơ sở nhiệm vụ của ngành dọc và sát với yêu cầu thực tiễn của địa phương. UBND xã còn xây dựng quy chế phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, có tiêu chí đánh giá phân loại cán bộ, công chức hằng tháng góp phần đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ở cơ sở.

Đặc biệt, Đảng ủy, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số vụ việc nổi cộm, có đơn thư khiếu nại tố cáo nhiều lần; chú trọng giải quyết sớm những mâu thuẫn nhỏ ở các thôn, làng, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Nhờ đó, vai trò lãnh đạo của các chi ủy, Đảng ủy xã ngày càng nâng cao, niềm tin vào Đảng và chính quyền của nhân dân nhân lên. Với Đảng bộ thị trấn Cao Thượng, Đảng ủy thị trấn tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chính sách về dân số - kế hoạch hóa gia đình, xây dựng khu phố văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự, đổi mới tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn, củng cố vai trò cấp ủy, khối đoàn kết nội bộ cấp ủy chi bộ khu Đồi Đỏ.

Theo đó, Đảng ủy xã đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết; hướng dẫn các tập thể, đảng viên đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với vai trò, chức trách của cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết nội bộ, không có tình trạng vi phạm Điều lệ Đảng và quy chế làm việc. Các chi bộ xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, tập trung phát triển đảng viên, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng tập trung vào những vấn đề người dân ở khu phố quan tâm. Để phát huy hiệu quả hoạt động, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nêu cao vai trò đại đoàn kết toàn dân, vận động hội viên và nhân dân tích cực xây dựng khu phố văn hóa, đẩy mạnh phong trào văn hóa văn nghệ, giữ gìn vệ sinh môi trường...

Theo Bí thư Đảng ủy thị trấn Cao Thượng Nguyễn Đức Mùi, khi xác định rõ những mặt hạn chế để củng cố thì mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên cùng chung sức khắc phục tạo chuyển biến tích cực. Củng cố, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh là góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự ở địa phương.     

Sau gần một năm củng cố TCCSĐ yếu kém từng mặt, xây dựng TCCSĐ TSVM, công tác xây dựng Đảng ở các chi, đảng bộ thuộc Huyện ủy Tân Yên có nhiều chuyển biến tích cực, vai trò hạt nhân lãnh đạo được nâng lên.

Các TCCSĐ thường xuyên coi trọng và làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên trong xây dựng tổ chức Đảng được nâng cao. Công tác chính quyền được tăng cường, năng lực hoạt động của HĐND, UBND các xã, thị trấn ngày càng hiệu quả. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được khẳng định, có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức sinh hoạt, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở cơ sở. Theo đại diện lãnh đạo Ban tổ chức Huyện ủy Tân Yên, nhờ xác định rõ những mặt còn hạn chế để "vực" dậy, xây dựng TCCSĐ vững mạnh bằng các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể nên năm 2011, số các chi, đảng bộ TSVM tăng 3% so với năm trước, không còn TCCSĐ yếu kém.

Năm nay, Huyện ủy sớm có kế hoạch và tập trung chỉ đạo sâu sát, củng cố từng mặt hạn chế ở các chi, đảng bộ cơ sở và đã có những chuyển biến tích cực. Chất lượng TCCSĐ, hệ thống chính trị ở cơ sở của Tân Yên từng bước được kiện toàn, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo; mối quan hệ công tác giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở được phát huy; vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được khẳng định. Kết quả đó là cơ sở để Huyện ủy Tân Yên tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đảng lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển KT-XH trên địa bàn.

                                                                                                                                          Nguồn BGO

Tin nổi bật: 
Tin nổi bật