Tin tức - Sự kiện   /  Xây dựng NTM  /  Tin tức hoạt động
Đồng bào công giáo Tân Trung hướng về ngày bầu cử
Ngày đăng: 11/04/2016

 Xã Tân trung có trên 12 % hộ dân là đồng bào công giáo. Vì thế, công tác tuyên truyền cho bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp đã được xã chú trọng thực hiện.
Tại thôn Công Bằng, trong thời gian qua, khắp trong làng ngoài xóm, những giáo dân ở xứ đạo này có dịp thể hiện niềm tin ấy bằng việc hân hoan đón chào ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Tiếng loa truyền thanh của thôn, liên tục phát thông tin tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử và việc lựa chọn những người đủ đức, đủ tài vào các cơ quan quyền lực Nhà nước… đã giúp cho đồng bào giáo dân hiểu và nắm rõ hơn quy trình, các bước công tác bầu cử và tham gia thực hiện đầy đủ các quyền lợi nghĩa vụ của mình như nhận xét, bỏ phiếu tín nhiệm các ứng cử viên ở nơi cư trú…. Ông Hà Duy Lực- Ban hành giáo họ đạo, thôn Công Bằng, xã Tân Trung cho biết: Qua thông tin đại chúng, tôi cũng như mọi người hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình và mong muốn trong đợt bầu cử này chọn được những đại biểu ưu tú vào Quốc hội và HĐND các cấp, để chăm lo đời sống của nhân dân cả nước, cũng như đưa đất nước ta ngày càng phát triển.
Thôn Công Bằng có trên 270 cử tri, đến thời điểm này, tất cả các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội được diễn ra đúng theo kế hoạch. Danh sách cử tri đã được gửi về UBBC xã theo đúng quy định. Trưởng thôn Công Bằng Nguyễn Văn Tuyên cho biết: Hiện thôn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thông lao truyền thanh của thôn về quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử. Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu ở những nơi nhân dân dễ nhìn thấy nhất, nhằm động viên mọi tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào Quốc hội và HĐND các cấp. Đồng thời tạo ra không khí dân chủ, cởi mở, ý thức trách nhiệm công dân, thái độ tích cực tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và để ngày bầu cử là ngày hội lớn của toàn dân.
Trao đổi với ông Nguyễn Văn Khoa – Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Tân Trung, được biết trong những năm gần đây được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền bà con công giáo trên địa bàn xã luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, tập trung lao động sản xuất, xây dựng quê hương ấm no, mạnh giàu, thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương, làm tròn bổn phận của người công dân "kính Chúa, yêu Nước, sống tốt đời đẹp đạo. Cùng với đẩy mạnh, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bà con giáo dân trong xã còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hưởng ứng tích cực các phong trào của địa phương nhằm đầy lùi các tệ nạn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc… Sự đóng góp của đồng bào công giáo luôn được Đảng ủy, UBND xã đánh giá cao. Đặc biệt, trong các kỳ bầu cử ĐBQH và HĐND thì vai trò của công giáo đã được khẳng định, ngày càng có nhiều người Công giáo tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền. Ông Nguyễn Văn Khoa cho biết thêm: Trong nhiệm kỳ 2016-2021 này, Tân Trung có 6 người là công giáo tham gia ứng cử HĐND xã. Hiện nay cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Tân Trung đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết, như tài liệu liên quan đến hội nghị hiệp thương lần 3 như: Hồ sơ người ứng cử, Biên bản hội nghị cử tri nơi công tác, Biên bản hội nghị cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử, các văn bản của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến công tác bầu cử, các văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền về người ứng cử….và tiến hành thực hiện niêm yết danh sách cử tri, để phục vụ cho Hội nghị hiệp thương lần 3 lựa chọn, giới thiệu danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021.
Khắc sâu lời Bác Hồ dạy đối với đồng bào công giáo: “kính Chúa gắn liền với yêu nước, nước có độc lập thì đạo mới có tự do, nước có vinh thì đạo mới sáng..” đồng bào công giáo ở thôn Công Bằng nói riêng và ở xã Tân Trung nói chung, phấn khởi chào đón ngày bầu cử, để lựa chọn ra những người có đủ đức và tài tham gia Quốc hội và HĐND các cấp, gánh vác trọng trách là những người đại biểu, đại diện cho tiếng nói của nhân dân.
                                                                                                                                       CTV Thanh Tâm

Thông tin hữu ích