Tin tức - Sự kiện   /  Xây dựng NTM  /  Tin tức hoạt động
Tân Yên tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba
Ngày đăng: 14/04/2016

 Ngày 14/4, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Yên tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021. Tới dự có các đồng chí Dương Đức Thảo – Phó Bí thư TT HU, Dương Ngô Mạnh – Chủ tịch UBND huyện.

Trong Hội nghị hiệp thương lần 2, Tân Yên thống nhất lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện là 68 người.Từ ngày 17/3 đến hết ngày 10/4/2016, các xã và thị trấn đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm đối với 68 ứng cử viên HĐND huyện Tân Yên. Kết quả tín nhiệm đều đạt cao, trong đó 66/68 người đạt kết quả tín nhiệm 100%.
Tại hội nghị hiệp thương lần 3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tân Yên bàn bạc, xem xét và thống nhất lập danh sách chính thức ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Tân Yên khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 64 người để bầu lấy 40 đại biểu. Trong đó cơ cấu: Ứng cử viên nữ là 30 người (chiếm tỷ lệ 46,9%), ứng cử viên ngoài Đảng là 14 người (21,8%), dưới 35 tuổi là 20 người (31,2%), ứng cử viên là người dân tộc ít người là 2 người (3,1). Về thành phần, ứng cử viên làm công tác đảng 23,4%, làm công tác chính quyền 29,7%, chuyên trách công tác mặt trận 7,8%, ứng cử viên làm công tác đoàn thể chính trị 26,6%, thành phần khác 12,5%.
                                                                                                                                    Châu Giang

Thông tin hữu ích