Tin tức - Sự kiện   /  Xây dựng NTM  /  Tin tức hoạt động
Những ngày này ở thị trấn Cao Thượng.
Ngày đăng: 20/04/2016

 Là địa bàn trung tâm huyện, do vậy thị trấn Cao Thượng rất quan tâm, chỉ đạo các ngành đoàn thể, các khu phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đến các tầng lớp nhân dân phấn đấu để ngày bầu cử thật sự trở thành ngày hội lớn.
Thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021, Đảng ủy thị trấn Cao Thượng đã sớm thành lập ban chỉ đạo bầu cử do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm trưởng ban. Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu thị trấn nhiệm kỳ 2016 -2021 với 11 thành viên do đồng chí Chủ tịch UBND là Chủ tịch UBBC, thành lập các tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo, tiểu ban đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và thành lập 7 tổ bầu cử. Trao đổi với lãnh đạo địa phương, được biết ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên, thị trấn Cao Thượng đã chỉ đạo tiểu ban tuyên truyền xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản hướng dẫn tuyên truyền về công tác bầu cử trên địa bàn. Thị trấn đã tổ chức được 1 hội nghị tuyên truyền về Luật bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND, luật chính quyền địa phương và các văn bản chỉ đạo. Ủy ban MTTQ tổ chức 1 hội nghị hướng dẫn về nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử địa biểu HĐND thị trấn. Cấp phát 30 cuốn tài liệu hướng dẫn bầu cử tới 13 khu phố và các thành viên UBBC. Treo 8 băng zôn, khẩu hiệu qua đường và 5 pa nô tuyên truyền tại trụ sở UBND thị trấn, khu trung tâm nhà văn hóa khu phố. Đài Truyền thanh của thị trấn phát trên 60 tin, bài, chuyên mục tuyên truyền về bầu cử. Qua đó giúp cử tri nắm rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri. Đây là một trong những yếu tố quyết định cho thành công của cuộc bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp .
Sau hội nghị hiệp thương lần 2, thị trấn Cao Thượng có 45 người tham gia ứng cử đại biểu HĐND thị trấn nhiệm kỳ 2016 -2021. Số lượng được bầu là 26 đại biểu. Về cơ cấu có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách bầu là nữ. Tỷ lệ người ngoài Đảng là 10%. Tuổi trẻ dưới 35 tuổi không dưới 15%. Đại biểu HĐND tái cử là 30%. Về thành phần khối đảng là 6 người, khối chính quyền là 12 người và khối MTTQ, đoàn thể chính trị xã hội là 27 người. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử, Ban chỉ huy quân sự và Công an thị trấn đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử. Xác định những điểm cần tập trung chỉ đạo nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, tăng cường quản lý cư trú, quản lý hộ khẩu, quản lý vũ khí vật liệu nổ, phòng chống cháy nổ trên địa bàn. Phối hợp chặt chẽ, triển khai phương án bảo vệ an toàn các khu vực bỏ phiếu, ngăn chặn các hành vi gian lận trong kiểm phiếu, đảm bảo việc bỏ phiếu khách quan, trung thực đúng thời gian và luật định.
Không khí của ngày hội lớn đang lan tỏa đến các khu phố trên địa bàn thị trấn. Với sự chuẩn bị tích cực, tin chắc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở trên địa bàn thị trấn Cao Thượng sẽ thành công tốt đẹp.
                                                                                                                              CTV Thanh Nga

Thông tin hữu ích