Tin tức - Sự kiện   /  Xây dựng NTM  /  Tin tức hoạt động
1.152 người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu HĐND xã
Ngày đăng: 21/04/2016

 Tính đến thời điểm này, 24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tiến hành xong hội nghị hiệp thương lần 3 theo quy định để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2016-2021.
Theo đó, 24 xã, thị trấn đã lập danh sách 1.152 người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu HĐND xã để bầu lấy 680 đại biểu. Trong đó, có 1.138 đại biểu do tổ chức, cơ quan giới thiệu, 14 đại biểu tự ứng cử. Có 3 xã bầu thiếu 1 đại biểu so với đại biểu được bầu là Lam Cốt 27/28 đại biểu, Ngọc Lý 27/28 đại biểu và Liên Sơn 26/27 đại biểu. Về thành phần đại biểu công tác đảng có 152 đại biểu, công tác chính quyền 273 đại biểu, chuyên trách mặt trận 26 đại biểu, tổ chức thành viên mặt trận 517 đại biểu, các thành phần kinh tế 31 đại biểu, chức sắc, tôn giáo 14 đại biểu và 139 đại biểu thuộc thành phần khác. Về cơ cấu kết hợp đại biểu phân bổ, giới thiệu có 433 đại biểu nữ, bằng tỷ lệ 37,5%, đại biểu là người dân tộc 12, chiếm tỷ lệ 1,04%, tuổi trẻ dưới 35 là 216 đại biểu, bằng 18,8% và 449 đại biểu là người ngoài đảng, bằng 39%.
Thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng tới ngày bầu cử, Ban thường trực Ủy ban MTTQ 24 xã, thị trấn phối hợp với Thường trực HĐND, UBND xã tổ chức các hội nghị cử tri để những người ứng cử Đại biểu HĐND gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri thực hiện quyền vận động bầu cử.
                                                                                 CTV Kim Anh , ảnh BBT

Thông tin hữu ích