Tin tức - Sự kiện   /  Xây dựng NTM  /  Tin tức hoạt động
Hội nghị triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương, nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử
Ngày đăng: 29/04/2016

 Ngày 28/4, UBBC đại biểu HĐND huyện Tân Yên nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức hội nghị triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương, nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đối tượng là thành viên các tiểu ban: An ninh, tuyên truyền, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiểu ban giúp việc Ủy ban bầu cử huyện, Trưởng ban, Phó Trưởng ban và thư ký các ban bầu cử cấp xã, Chủ tịch UBMTTQ các xã Song Vân, Ngọc Vân, Việt Ngọc, Lam Cốt, Phúc Sơn, Đại Hóa, Quang Tiến, Lan Giới, An Dương, Ngọc Thiện, Ngọc Châu, Việt Lập và Ngọc Lý. Đồng chí Dương Ngô Mạnh - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBBC huyện tới dự và chỉ đạo hội nghị
Tại đây, các đại biểu được nghe nội dung chính của Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử, như: Việc thành lập, cơ cấu, thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương. Bố trí điểm bỏ phiếu, hòm phiếu, nhận tài liệu liên quan đến công tác bầu cử của Tổ bầu cử. Các công việc thực hiện trước ngày bầu cử của Tổ bầu cử, các công việc thực hiện trong ngày bầu cử của Tổ bầu cử. Kiểm kê, kiểm tra và phân loại phiếu bầu. Kiểm đếm số phiếu bầu cho từng người ứng cử, niêm phong và quản lý phiếu bầu sau khi kiểm phiếu; chế độ thông tin, báo cáo... Công tác đảm bảo về an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử. Đồng thời hội nghị cũng đã dành thời gian thảo luận, trao đổi, giải đáp những thắc mắc về công tác bầu cử, để ngày bầu cử diễn ra thật dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, chọn lựa những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân vào quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Phát biểu với hội nghị, đồng chí Dương Ngô Mạnh - Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBBC huyện đề nghị đại biểu nêu cao trách nhiệm và nghiêm túc tiếp thu các nội dung của hội nghị tập huấn. Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt các quy định mới trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và hướng dẫn của Trung ương về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Các địa phương, đơn vị nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật để thực hiện tốt công tác thẩm định lý lịch hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND. Thực hiện các quy trình giới thiệu tại nơi cư trú và nơi công tác đảm bảo dân chủ, khách quan, đảm bảo quy định. Đảm bảo trình tự các công việc thực hiện trước, trong và sau bầu cử. Việc thành lập Tổ bầu cử, lập danh sách cử tri, bố trí phòng bỏ phiếu và chuẩn bị hòm phiếu, phát thẻ cử tri, phiếu bầu, bảo đảm trật tự trong phòng bỏ phiếu, kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiếm phiếu cũng như trình tự tổ chức bỏ phiếu phải được tổ chức đảm bảo theo đúng quy định.
Được biết, sau lớp này, Tân Yên sẽ tổ chức lớp thứ 2 dành cho các xã còn lại.
                                                                                                                          CTV Phương Thảo

Thông tin hữu ích