Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Thôn Hàng Cơm cứng hóa 1, 8 km đường GTNT
Ngày đăng: 04/05/2016

 Nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới, được sự hỗ trợ của Nhà nước cùng sức dân đóng góp, sau thời gian khẩn trương thi công, thôn Hàng Cơm, xã Việt Lập vừa hoàn thành tuyến đường bê tông xi măng liên thôn.

Công trình có tổng chiều dài là 1,8km, được thiết kế bề mặt đường rộng 2,5 m, độ dày 20cm. Tổng kinh phí xây dựng trên 900 triệu đồng. Trong đó UBND xã trích hỗ trợ một phần kinh phí từ nguồn đấu giá đất, số kinh phí còn lại được huy động trong nhân dân đóng góp và con em quê hương tài trợ.
Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và sản xuất của nhân dân địa phương, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Lập.
                                                                                                                 CTV Phương Thảo

Thông tin hữu ích