Tin tức - Sự kiện   /  Xây dựng NTM  /  Tin tức hoạt động
Tân Yên sơ kết Bước 2, triển khai nhiệm vụ Bước 3 Kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ngày đăng: 06/05/2016

 Ngày 6/5, UBBC huyện Tân Yên tổ chức Hội nghị sơ kết bước 2, triển khai nhiệm vụ bước 3 thực hiện Kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Tới dự có các đồng chí Lâm Thị Hương Thành- Bí thư Huyện ủy, Dương Đức Thảo- Phó Bí thư TT Huyện ủy, Nguyễn Thế Toản- Phó Chủ tịch HĐND huyện. Đồng chí Dương Ngô Mạnh- Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBBC huyện chủ trì hội nghị.
Bước 2 bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thế nhân dân từ huyện đến cơ sở triển khai bảo đảm đúng luật và thực hiện theo đúng trình tự công việc Kế hoạch. UBBC huyện tiếp tục bám sát nhiệm vụ bước 2, phối hợp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện ban hành Kế hoạch số 07/KH-MTTQ ngày 17/3/2016 hướng dẫn Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn tố chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, sớm hơn 2 ngày so với Luật.
MTTQ các xã, thị trấn đã tố chức xong việc lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử và tự ứng cử, gồm: 3 người ứng cử đại biểu Quốc hội (trong đó có 2 người tự ứng cử), 15 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (trong đó có 1 người tự ứng cử), 68 người ứng cử cấp đại biểu HĐND huyện (trong đó có 1 người tự ứng cử), 1184 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã (trong đó 15 người tự ứng cử). Việc tổ chức hội nghị đều đảm bảo đúng quy trình, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các xã, thị trấn thành lập xong ở mỗi khu vực bỏ phiếu một Tổ bầu cử. Toàn huyện có 200 Tổ bầu cử (trong đó có 1 Tổ thuộc đơn vị vũ trang nhân dân), với tổng số 2.985 thành viên. Niêm yết xong danh sách cử tri tham gia bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND và thông báo rộng rãi danh sách cử tri để nhân dân kiểm tra. Tổng số cử tri là 134.104 người.
Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Thường trực ủy ban MTTQ huyện đã lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 với 64 người, đưa ra khỏi danh sách 4 người so với kết quả hiệp thương lần thứ 2 trong đó thành phần đại biểu: Chuyên trách công tác Đảng 15 người chiếm 23,4 % (giảm 1 người so với kết quả hiệp thương lần 2), chính quyền 19 người chiếm 29,7% (không thay đổi so với kết quả hiệp thương lần 2), chuyên trách Mặt trận 5 người chiếm 7,8% (không thay đổi so với kết quả hiệp thương lần 2), tổ chức thành viên Mặt trận 17 người chiếm 26,6% (giảm 2 người so với kết quả hiệp thương lần 2), thành phần khác 8 người chiếm 12,5% (giảm 1 người so với kết quả hiệp thương lần 2). Về cơ cấu đại biểu, là nữ 30 người chiếm 46,9%, dân tộc 02 người chiếm 3,1%, trẻ tuổi 20 người chiếm 31,2%, ngoài Đảng 14 người chiếm 21,7%. Đối với đại biểu HĐND cấp xã giới thiệu 1.151 người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2016-2021 (đưa ra khỏi danh sách 33 người so với kết quả hiệp thương lầ 2), trong đó về thành phần đại biểu: Công tác Đảng 152 người chiếm 13,2 % (giảm 12 người so với kết quả hiệp thương lần 2); công tác chính quyền 273 người chiếm 23,7% (giảm 12 người so với kết quả hiệp thương lần 2); chuyên trách Mặt trận: 26 người chiếm 2,3% (giảm 6 người so với kết quả hiệp thương lần 2); tổ chức thành viên của Mặt trận 517 người chiếm 44,9% (giảm 1 người so với kết quả hiệp thương lần 2); các thành phần kinh tế 31 người chiếm 2,6% (giảm 01 người so với kết quả hiệp thương lần 2); tôn giáo 14 người, thành phần khác 138 người chiếm 12 % (giảm 3 người so với kết quả hiệp thương lần 2) . Về cơ cấu :Tuổi trẻ 227 người chiếm 19,8%, nữ 436 người chiếm 37,8%, ngoài Đảng 459 người chiếm 39,8%, dân tộc ít người 13 chiếm 1,12%
Công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 được tăng cường. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội liên quan đến công tác bầu cử trên địa bàn huyện ổn định không có đơn thư khiếu kiện đông người
Bước ba, Tân Yên tập trung vào công tác chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác bầu cử ở các xã, thị trấn, với những nội dung chính đó là: Tiến hành kiểm tra công tác chuấn bị bầu cử và việc thi hành các quy định về công tác bầu cử đôi với các ngành, các cấp và các địa phương, đơn vị. Đến 12/5/2016, Uỷ ban bầu cử, Ban bầu cử ngừng việc xem xét, giải quyết mọi khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về người ứng cử và việc lập danh sách những người ứng cử theo Điều 61, Luật bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND. Từ ngày 12/5 đến ngày 21/5/2016: Tổ bầu cử thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng hình thức niêm yết, phát thanh và các phương tiện thông tin đại chúng khác của địa phương theo Điều 70, Luật Bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND. Từ ngày 15/5 đến ngày 22/5/2016, Ủy ban bầu cử các cấp kiểm tra lại lần cuối việc chuẩn bị các tài liệu, phương tiện phục vụ bầu cử (quốc kỳ, thẻ cử tri, hòm phiếu, phiếu bầu cử, trang trí phòng bỏ phiếu, băng khẩu hiệu, niêm yết danh sách những người ứng cử và danh sách cử tri...).
Trước ngày bỏ phiếu, cần tổ chức cho cử tri tìm hiểu tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử, để chuẩn bị tốt cho việc bỏ phiếu bầu cử. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền rộng rãi bằng các phương tiện thông tin đại chúng về cuộc bâu cử, ngày bỏ phiếu, nơi bỏ phiếu, giờ khai mạc bầu cử. Chuẩn bị tốt kế hoạch bảo vệ ngày bầu cử, nhất là khu vực bỏ phiếu, phòng bỏ phiếu, bảo đảm cho cử tri yên tâm đến bỏ phiếu. Chậm nhất ngày 25/5/2016: Tổ bầu cử gửi biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử về Ban bầù cử tương ứng và UBND, Ban thường trực UBMTTQVN cấp xã theo Điều 76, Luật Bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND. Chậm nhất ngày 27/5/2016, Ban bầu cử lập và gửi biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử đến Hội đồng bầu cử quốc gia, ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh theo Điều 77, Luật Bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND.Chậm nhất ngày 29/5/2016: Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã nhận và kiểm tra xong Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã ở từng đơn vị bầu cử do các Ban bầu cử gửi đến và lập Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã gửi đến HĐND, UBND, UBMTTQVN cùng cấp và cấp trên trực tiếp theo Điều 83,84, 85, Luật Bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND
Kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Ngô Mạnh- Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBBC huyện nhấn mạnh: Trong thời gian tới cần quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, bằng nhiều hình thức đảm bảo phù hợp với từng địa phương đơn vị, làm sao dễ hiểu, dễ nhớ đạt hiệu quả nhất, làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân, để các cử tri phấn khởi đi bỏ phiếu bầu ra đại biếu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về bầu cử, đảm bảo trong quá trình bầu cử được thuận lợi, liên tục, tránh xảy ra các vi phạm pháp luật về bầu cử. Đồng thời làm tốt công tác nắm bắt tình hình, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự ATXH bảo cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn.
                                                                                                                                            CTV Thanh Tâm 

Thông tin hữu ích