Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Chi cục Thuế Tân Yên kiểm tra truy thu trên 17 triệu đồng thuế Môn bài
Ngày đăng: 07/05/2016

  Xác định, công tác chống thất thu thuế trên lĩnh vực kinh doanh vận tải trong năm 2016 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Chi cục Thuế Tân Yên đã tích cực phối hợp với cơ quan chuyên môn, Tổ kiểm tra liên ngành tăng công công tác kiểm tra, kiểm soát.  
Thời gian qua Chi Cục Thuế Tân Yên phối hợp với Tổ kiểm tra liên ngành tăng kiểm tra, kiểm soát, đã tiến hành xử lý 17 trường hợp phương tiện vận tải, với số thuế truy thu trên 17 triệu đồng nộp ngân sách Nhà nước. Trong đó, thu thuế môn bài trên 5 triệu đồng, thu thuế tháng là 12,2 triệu đồng. Để chống thất thu thuế, ngay từ đầu năm Chi cục Thuế đã triển khai nhiều giải pháp, bên cạnh công tác tuyên truyền, Chi cục Thuế đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các phòng ban chức năng trên địa bàn huyện, UBND các xã, rà soát tất cả các hộ, cá nhân có đăng ký sử dụng phương tiện và thực tế có hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn. Trên cơ sở đó, đối chiếu với số hộ đang quản lý thu thuế, xác định số hộ kinh doanh vận tải chưa quản lý để kịp thời đưa vào đối tượng quản lý thu thuế.
                                                                                                                                                        CTV Thanh Tâm

Thông tin hữu ích