Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Bài  /  Bài phản ánh
Ghi nhận từ đại hội phụ nữ cấp cơ sở ở Tân Yên.
Ngày đăng: 10/05/2016

 Nhờ có sự chỉ đạo tập trung và tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao tính đến tháng 5/2016, 24/25 Hội LHPN xã, thị trấn và cơ quan trên địa bàn huyện Tân Yên đã tổ chức xong Đại hội phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2011-2016, đạt tỷ lệ 96 %.
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng bộ huyện Tân Yên và Hội LHPN tỉnh về tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, Hội LHPN huyện Tân Yên đã xây dựng kế hướng dẫn các cơ sở tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở tiển tới Đại hội đại biểu phụ nữ huyện. Theo bà Đỗ Thị Hải Yến - Chủ tịch Hội LHPN huyện, sau việc chỉ đạo tổ chức đại hội điểm ở xã Quang Tiến, Hội LHPN huyện đã tổ chức rút kinh nghiệm và hướng dẫn để các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức đại hội đạt kết quả cao nhất và đến ngày 3/5 tại xã Quế Nham đã diễn ra Đại hội đại biểu phụ nữ, đây là đơn vị thứ 24 tổ chức đại hội. Như vậy đến thời điểm này, Tân Yên đã có 24/25 hội cơ sở tổ chức đại hội, trong đó có 1 đại hội đại biểu Hội LHPN cơ quan Công an huyện và 23 Hội LHPN xã, thị trấn. Riêng thị trấn Nhã Nam dự kiến tổ chức đại hội trong tháng 6.
Để các đơn vị cơ sở tổ chức đại hội đạt kết quả cao, Hội LHPN huyện đã tổ chức hướng dẫn, rà duyệt nội dung, nhân sự và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho đại hội. Bên cạnh đó đặc biệt chú trọng việc hướng dẫn các nội dung chuẩn bị văn kiện đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hướng dẫn công tác tuyên truyền đại hội và phát động phong trào thi đua chào mừng đại hội phụ nữ các cấp. Hướng dẫn công tác nhân sự; tăng cường việc nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ nữ để làm căn cứ xây dựng phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 - 2021, đặc biệt là gắn với nhiệm vụ chính trị cũng như Nghị quyết đại hội Đảng các cấp ở địa phương. Công tác tổ chức đại hội tại các đơn vị trang trọng, nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ nội dung theo đúng tinh thần về chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.
Về vấn đề nhân sự, để bầu Ban chấp hành tại Đại hội và bầu ban thường vụ, các chức danh chủ chốt của Hội đều được quan tâm chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, công khai, chặt chẽ, đạt kết quả cao. Đại hội ở các đơn vị đảm bảo được nội dung, chương trình và nhân sự theo đúng sự chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Tại đại hội cơ sở lần nầy, vấn đề nhân sự cũng có không ít khó khăn do có sự thay đổi nhiều về nhân sự chủ chốt, đòi hỏi về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với các chức danh là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội. Song, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể lãnh đạo cơ quan TT hội cấp huyện, dưới sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thuởng trực Huyện ủy, sự quan tâm, phối hợp chặt chỉ của cấp ủy Đảng cơ sở nên tại các xã, thị trấn đã tổ chức đại hội, kết quả đều đạt so với yêu cầu đề ra.

Theo số liệu tổng hợp kết quả Đại hội tại các đơn vị cho thấy 100% Chủ tịch hội phụ nữ được bầu tham gia nhiệm kỳ mới đều đạt chuẩn về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, so với nhiệm kỳ trước tỷ lệ đạt chuẩn chỉ đạt 91,6%. Trong số Chủ tịch Hội phụ nữ cơ sở được bầu lần này có 10 đồng chí tái cử chức Chủ tịch hội. 14 đơn vị còn lại Chủ tịch Hội được bầu mới. Trong số này có 9 đồng chí có trình độ đại học, 15 đồng chí có trình độ cao đẳng và trung cấp; Trình độ lý luận trung cấp lý luận chính trị có 21 đồng chí và có 3 đồng chí sơ cấp chính trị. Về độ tuổi dưới 35 tuổi có 6 đồng chí, từ 35 - 45 tuổi có 12 đồng chí và trên 45 tuổi có 6 đồng chí, trong đó trẻ nhất sinh năm 1991 và cao tuổi nhất sinh năm 1966. Chủ tịch hội được bầu tham gia Ban chấp hành đảng uỷ cấp xã đạt trên 90%. Công tác bầu cử lựa chọn Ban chấp hành khoá mới tại các đại hội phụ nữ cơ sở đều được đại biểu lựa chọn bằng hình thức biểu quyết. Công tác tuyên truyền trước, trong đại hội cũng được thực hiện nghiêm túc, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng, thu hút được cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân hướng về đại hội. Cũng theo bà Đỗ Thị Hải Yến - Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết thêm: Ngay sau khi hoàn thành tổ chức, chỉ đạo điểm ĐH Hội Phụ nữ cấp cơ sở, Hội LHPN huyện đã kịp thời tổ chức các cuộc họp đánh giá rút kinh nghiệm những ưu điểm và những hạn chế tồn tại trong công tác tổ chức ĐH đối với cán bộ lãnh đạo hội Phụ nữ các cấp để tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội phụ nữ cấp huyện trong thời gian tới đảm bảo theo đúng kế hoạch.
Qua việc tiến hành tổ chức Đại hội cơ sở cho thấy Phụ nữ Tân Yên đang bước vào một chặng đường mới, chặng đường cần nhiều hơn sự quyết tâm của mỗi chị em, mỗi cấp hội. Bằng sự tận tâm, chuyên cần vốn có của phụ nữ Tân Yên tin tưởng rằng chặng đường mới sẽ là những thành công mới.
                                                                                                                         CTV Phương Thảo

Thông tin hữu ích