Tin tức - Sự kiện   /  Xây dựng NTM  /  Tin tức hoạt động
Quế Nham xây dựng nông thôn mới
Ngày đăng: 09/06/2016

 Quế Nham là xã miền núi, có diện tích tự nhiên trên 1.000 ha. Xã có 10 thôn, với trên 8.000 nhân khẩu. Đảng bộ có 15 chi bộ, gần 400 đảng viên tham gia sinh hoạt. Tại thời điểm này, cán bộ và nhân dân Quế Nham đang tiochs cực đảy mạnh tiến độ xây dựng NTM, phấn đấu về đích đúng kế hoạch.
Từng bước hoàn thiện tiêu chí số 17 về môi trường, thôn 284, xã Quế Nham vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng lò đốt rác tại khu vực nghĩa trang của thôn. Một ngày lò có thể tiêu hủy từ 3 đến 4 khối rác thải. Tổng kinh phí xây dựng 70 triệu đồng, trong đó, nguồn vốn nông thôn mới hỗ trợ 20 triệu đồng, số còn lại do nhân dân địa phương đóng góp. Hoặc như thôn Bình Minh 13 hộ dân ở đây đã tự nguyện hiến 400m 2 đất cùng lâm lộc trên đất trị giá tài sản, lâm lộc trên 200 triệu đồng. Sau khi giải phóng mặt bằng, Bình Minh đã huy động nhân dân cứng hóa đường giao thông. Đây chỉ là một trong nhiều việc làm thiết thực của Quế Nham trong xây dựng NTM, phấn đấu về đích trong Quí 2 này.
Tính đến thời điểm này, Quế Nham đã hoàn thành 17/19 tiêu chí xây dựng NTM với tổng nguồn vốn đầu tư 44,7 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương, tỉnh hỗ trợ 7,3 tỷ đồng, ngân sách huyện hỗ trợ 6,7 tỷ đồng, ngân sách xã gần 9,5 tỷ đồng, còn lại 21,2 tỷ đồng bằng 47,4% do nhân dân đóng góp. Về giao thông nông thôn, Quế Nham đã cứng hóa 5 km đường trục xã, liên xã, 42.2 km đường thôn, liên thôn, 100% đường ngõ xóm, 10km đường nội đồng. Toàn xã cứng hóa trên 4,5 km kênh mương, đạt 69,4%. Với các tiêu chí khác đã hoàn thành, như thu nhập bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng/năm, xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế, 2/3 trường học đạt chuẩn quốc gia đều được quan tâm để nâng cao chất lượng. Riêng 2 tiêu chí chưa hoàn thành là tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí số 17 về môi trường, được xác định là 2 tiêu chí khó đang được xã Quế Nham tập trung chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Hữu Văn- Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Quế Nham cho biết: Ngoài việc tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ, chúng tôi tích cực vận động nhân dân địa phương tập trung hoàn thành 2 tiêu chí còn lại. Trước mắt, Đảng ủy chỉ đạo 9 thôn xây dựng và hoàn thiện sân thể thao của thôn, xây dựng 4 điểm thu gom rác thải tại 4 thôn: Ba Làng, Hai Khê, Đông Bến, Phú Khê và 1 điểm thu gom rác thải của xã.

ảnh BBT

Với những kết quả đã đạt được, cùng sự động thuận của mọi người dân đây là động lực, sức bật cho Quế Nham tiếp tục hoàn thành những bước cuối trong chặng đường xây dựng NTM về đích đúng lộ trình.
                                                                                                                     CTV Kim Anh

Thông tin hữu ích