Tin tức - Sự kiện   /  Xây dựng NTM  /  Tin tức hoạt động
Hội nghị tập huấn cựu chiến binh với phong trào xây dựng nông thôn mới
Ngày đăng: 14/07/2016

 Ngày 14/7, Hội CCB huyện phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp tập huấn CCB với phong trào xây dựng nông thôn mới. Tới dự có đại biểu Hội CCB tỉnh, Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh cùng 102 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB 24 xã, thị trấn, Chi hội trưởng Chi hội CCB 5 đơn vị: Phúc Sơn, Lam Cốt, Việt Lập, Ngọc Vân và Việt Ngọc.
Tại đây, các đại biểu được nghe đại diện Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM tỉnh Bắc Giang truyền đạt 4 nội dung: Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, Nghị Quyết số 145-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang đến năm 2020. Kế hoạch số 45/KH-UBND của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh về thực hiện Nghị Quyết 145-NQ/TU của Tỉnh ủy xây dựng NTM tỉnh Bắc Giang đến năm 2020. Nghị quyết số 03/2014/NQQ-HĐND Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng một số hạng mục công trình ở các xã xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2014-2016 và một số chỉ tiêu kế hoạch phấn đấu tới năm 2020 huyện Tân Yên trở thành huyện NTM theo Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tân Yên lần thứ XXI đã đề ra.
Qua hội nghị, góp phần nâng caop nhận thức cho đội ngũ cán bộ, hội viên CCB trong huyện quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, từ đó, các cấp hội và hội viên tự giác tích cực tham gia, góp sức chung tay xây dựng NTM tại địa phương.
                                                                                                                                    CTV Kim Anh

Thông tin hữu ích