Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Bài  /  Bài phản ánh
Ghi nhận kết quả bước đầu việc lập hồ sơ cai nghiện ma túy
Ngày đăng: 29/08/2016

 Tân Yên là huyện đầu tiên trên địa bàn tỉnh ban hành hướng dẫn Quy trình lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy. Sau 6 tháng triển khai thực hiện, việc đưa đối tượng vào cai nghiện bắt buộc, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng đạt được những kết quả nhất định.
Trên dịa bàn Tân Yên hiện nay, 23/24 xã, thị trấn có người nghiện ma túy, riêng chỉ còn xã Liên Chung chưa có. Và trọng điểm vẫn là xã Ngọc Vân. Qua điều tra, tòan huyện có 242 đổi tượng nghiện ma túy, trong đó 233 người đang ở cộng đồng, 9 người đang ở trung tâm cai nghiện và trại tạm giam, ngoài ra có 211 đối tượng nghi nghiện về ma túy chưa có hồ sơ quản lý. Những năm gần đây, số người nghiện ma túy trên địa bàn luôn có sự dao động (tăng, giảm) trung bình khoảng 3%. Người nghiện hiện nay tập trung chủ yếu tại các xã, thị trấn có kinh tế phát triển và các xã có khu công nghiệp đóng trên địa bàn và cơ bản là những người làm nông nghiệp, công nhân, người không có công ăn việc làm hoặc có việc làm nhưng không ổn định. Trong số những người nghiện có 99,6% là nam giới, chủ yếu tập trung ở độ tuổi từ 18 - 30 tuổi.
Với một huyện thuần nông như Tân Yên, số lượng người nghiện ma túy như vậy là không hề nhỏ. Nguy hại hơn khi độ tuổi người nghiện ngày càng trẻ hóa, cá biệt xuất hiện cả những người nghiện trong độ tuổi chưa thành niên. Nguy hại hơn khi số lượng đối tượng sử dụng ma túy truyền thống Heroin có xu hướng giảm, tỷ lệ người sử dụng các chất ma túy tổng hợp nhóm kích thích dạng Amphetamine (ATS) ngày càng gia tăng. Nếu như năm 2010 tỷ lệ này là 2,5%, thì đến năm 2015 lên tới 14,5%. Trước thực trạng trên, UBND huyện Tân Yên xác định công tác phòng, chống tội phạm ma túy, triệt xóa các điểm, tụ điểm về ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là việc đẩy mạnh công tác cai nghiện tại gia đình và cai nghiện bắt buộc là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu nhằm quản lý tốt các đối tượng sau cai nghiện, làm giảm tỷ lệ tái nghiện.
Để thực hiện tốt việc đưa các đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, UBND huyện đã tổ chức đợt học tập kinh nghiệm tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên thời điểm đó UBND huyện Đại Từ vẫn đang áp dụng việc xác định tình trạng nghiện ma túy theo Thông tư liên tịch số 03/2012, giữa BộLĐTBXH-BYT-BCA. Tức là xác định tình trạng nghiện dựa trên lời trình bày của đối tượng, kết quả xét nghiệm chất ma túy, biên bản bắt quả tang về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, chính vì vậy quy trình lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc chưa thực sự chặt chẽ. Song hiện nay đã được thay bằng thông tư 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BCA ngày 9/7/2015. Trên cơ sở 13 văn bản pháp luật liên quan và kết quả học tập kinh nghiệm của các đơn vị khác, UBND huyện Tân Yên đã tiến hành nhiều cuộc họp các ngành chức năng liên quan, tiến hành thảo luận bàn giải pháp lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.
Tháng 10/2015, UBND huyện ban hành Hướng dẫn số 1546 về Quy trình lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc đối với người nghiện ma túy và bộ biểu mẫu liên quan. Sau khi ban hành hướng dẫn trên, huyện đã tổ chức tập huấn công tác lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc cho UBND các xã, thị trấn. Đồng thời phối hợp với Sở Y tế tiến hành rà soát, tập huấn và cấp Chứng chỉ về công tác xác định tình trạng nghiện cho Y sỹ, Bác sỹ tại các Trạm Y tế để thiết lập hồ sơ cai nghiện. Trên tinh thần đó, và với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo, sự vào cuộc của các ngành, các xã thị trấn trên địa bàn và đặc biệt, là sự đồng thuận của nhân dân, công tác cai nghiện ma túy đã đạt được những kết quả nhất định. Công tác lập hồ sơ đúng quy trình, đúng đối tượng. Tuyên truyền, động viên được nhiều người nghiện tự nguyện tham gia cai nghiện tập trung, tham gia cai nghiện tại gia đình. Đến thời điểm này đã lập 26 hồ sơ cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, 3 hồ sơ cai nghiện ma túy bắt buộc. Các cấp, ngành đã chủ động phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý cai nghiện ma túy. Đòng thời có phương án quản lý sau cai nghiện, đưa ra các giải pháp phối hợp quản lý, hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Lực lượng Công an các cấp đã tham mưu về công tác phòng, chống ma túy, nắm chắc tình hình, diễn biến về người nghiện ma túy, lập hồ sơ giáo dục tại xã, thị trấn và lập hồ sơ đưa đổi tượng vào trung tâm cai nghiện bắt buộc. Phòng Y tế và Trung tâm Y tế dự phòng huyện phối hợp triển khai công tác cai nghiện tại gia đình, chủ trì đề án điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone và phòng, chống lây nhiễm HIV cho người nghiện ma túy. Phòng Tư pháp huyện chủ động hướng dẫn cán bộ tư pháp các xã, thị trấn trong việc thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tham mưu ban hành hướng dẫn công tác lập hồ sơ cai nghiện, ban hành bộ biểu mẫu công tác lập hồ sơ cai nghiện. Tòa án nhân dân huyện đã chủ động phối hợp thẩm định, ra quyết định đưa đối tượng vào Trung tâm giáo dục lao động xã hội tỉnh đối với các trường hợp có hồ sơ do UBND các xã, thị trấn lập và đề nghị. Tại các xã, thị trấn đã chủ động kiện toàn Tổ công tác cai nghiện, làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia tổ giác tội phạm, tệ nạn xã hội. Đồng thời tuyên truyền giúp nhân dân hiểu rõ tác hại của ma túy, làm tốt công tác lập hồ sơ cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.
Việc thực hiện hướng dẫn Quy trình lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đối với người nghiện ma túy trên địa bàn huyện là cách làm mới, nhằm xử lý hiệu quả công tác cai nghiện và sau cai nghiện.
                                                                                                                                                                      CTV Thanh Tâm

 

Thông tin hữu ích