Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Văn hóa xã hội
Phát động cuộc thi viết mô hình HTX kiểu mới.
Ngày đăng: 30/08/2016

 Thực hiện KH 2387 về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu về HTX kiểu mới của UBND tỉnh, tại huyện Tân Yên, cuộc thi thi tìm hiểu về HTX kiểu mới được phát động rộng rãi trong toàn huyện, tới mọi đối tượng.
Đây là cuộc thi nhằm thực hiện kết luận số 56 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về kinh tế tập thể; Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật hợp tác xã. Cuộc thi cũng nhằm giới thiệu, quảng bá các mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã điển hình, hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế tập thể, đóng góp phát triển kinh tế xã hội.
Theo đó Đài truyền thanh chủ trì phối họp vói Trung tâm Khoa học, công nghệ và môi trường huyện, các đơn vị có liên quan lựa chọn một số mô hình HTX tiêu biểu trong huyện phối họp với phóng viên báo đài, đồng thời phát động đến các hợp tác xã và toàn thế nhân dân tham gia viết bài phản ánh, phóng sự, phỏng vấn, điều tra... theo các loại hình báo chí như báo hình (truyền hình - thời lượng không quá 15 phút), báo nói (phát thanh - thời lượng không quá 15 phút), báo viết (báo in, báo điện tử - bài viết không quá 2.000 từ, ưu tiên có hình ảnh minh họa).
Trên cơ sở đó, ở mồi loại hình báo chí chọn ra 1 - 2 tác phấm tiêu biếu đế tham gia dự thi tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiếu mới do UBND tỉnh to chúc. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/10/2016.
Trung tâm Văn hóa, thể thao huyện chủ trì phối hợp với phòng TCKH, KT&HT, NN&PTNT, VHTT và các đơn vị liên quan xây dựng tiểu phẩm hoặc kịch của huyện, thành lập đội để tập luyện để tham gia Hội thi do UBND tỉnh tổ chức vào ngày 30/10/2016.

                                                                                                                                                                                                BBT

 

Tệp đính kèm: Tải Về
Thông tin hữu ích