Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Tân Yên khai giảng lớp nhận thức về Đảng
Ngày đăng: 09/09/2016

 Ngày8/9, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tân Yên phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 108 học viên là những đoàn viên ưu tú, quần chúng tích cực của các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Dự lễ khai giảng có đồng chí Dương Đức Thảo – Phó Bí thư TT Huyện ủy.

Trong thời gian từ ngày 08/9 đến 15/9, học viên sẽ được truyền đạt các chuyên đề chính: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Lich sử huyện Tân Yên.
Phát biểu chỉ đạo trong lễ khai giảng, đồng chí Dương Đức Thảo- Phó Bí thư TT Huyện ủy nhấn mạnh về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam cho quần chúng có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đồng chí yêu cầu đối với các học viên tham gia lớp học, cần sắp xếp thời gian tham gia lớp học đầy đủ, chấp hành tốt nội quy của lớp học đề ra, cố gắng tiếp thu tối đa những kiến thức, nỗ lực trong học tập và không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện bản thân để sớm trở thành đảng viên. Ban tổ chức lớp học cần thực hiện tốt công tác tổ chức lớp học, đảm bảo thời gian, chương trình, nội dung của khóa học; các giảng viên trong quá trình lên lớp, giảng dạy cần truyền đạt các kiến thức cơ bản, khái quát, đầy đủ, có trọng tâm, trọng điểm để học viên dễ hiểu, dễ tiếp thu kiến thức được học. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tạo mọi điều kiện để các học viên tham dự lớp học đạt kết quả cao trong học tập.
Như vậy từ đầu năm tới nay, TT BDCT huyện Tân Yên đã mở 3 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
                                                                                                                                                               CTV Bích Ngọc

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích