Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
283 cơ sở sản xuất thực phẩm, 259 chủ trang trại, 574 gia trại cam kết sản xuất thực phẩm an toàn.
Ngày đăng: 22/09/2016

 Ngày 21/9, Ban chỉ đạo Liên ngành về an toàn thực phẩm huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm từ tháng 1 đến tháng 9 đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đồng chí Dương Ngô Mạnh- Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Ban chỉ đạo Liên ngành về ATTP chủ trì hội nghị.
Thời gian qua, công tác bảo đảm ATTP đã được các cấp, các ngành và toàn nhân dân trên địa bàn huyện quan tâm. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về ATTP từ huyện đến 24 xã, thị trấn được kiện toàn.
Ban chỉ đạo ATTP, phân công nhiệm vụ quản lý ATTP trên 3 lĩnh vực Y tế, Nông nhiệp, Công thương. Các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, thức ăn đường phố đã được các xã, thị trấn ký cam kết thực hiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn. Đến nay đã ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn với 283 cơ sở, ký cam kết chăn nuôi an toàn không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi với 259 chủ trang trại, 574 gia trại chăn nuôi lợn, gia cầm thương phẩm trên địa bàn huyện. Công khai danh sách các cơ sở đủ điều kiện về ATTP trên phương tiện đại chúng để nhân dân biết, sử dụng thực phẩm an toàn. Công tác kiểm tra, kiểm soát về ATTP được tăng cường. Ngộ độc thực phẩm cơ bản được kiểm soát, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ nay đến cuối năm, Ban chỉ đạo liên ngành về ATTP tiếp tục chỉ đạo xây dựng và phát triển các vùng nguyên liệu sản xuất nông sản thực phẩm an toàn, áp dụng rộng rãi mô hình theo hướng Việt Gap và hình thành hệ thống phân phối thực phẩm an toàn, kết nối người tiêu dùng với thực phẩm an toàn. Tăng cường kiểm tra công tác quản lý ATTP. Chủ động phối hợp tốt giữa các ngành y tế, nông nghiệp và Công thương chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra đột xuất về ATTP đối với ngành hàng được phân công. Tăng cường công tác tuyên truyền về ATTP.
                                                                                                                                                                 CTV Kim Anh

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích