Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa XIII
Ngày đăng: 27/09/2016

 Ngày 26/9, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với các ban xây dựng Đảng đã tổ chức bế giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa XIII. Đến dự có đại biểu Ban Tuyên giáo tỉnh, đồng chí Dương Đức Thảo- Phó Bí thư TT HU, 51 học viên đến từ 21 Đảng bộ xã, thị trấn trực thuộc Huyện ủy.
Trong thời gian hơn 1 tháng, học viên được học tập, nghiên cứu một số kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối cách mạng Việt Nam. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng. Chủ nghĩa xã hội khoa học và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ. Cơ cấu xã hội và nhiệm vụ phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Trong quá trình học tập, Nhà trường cũng tổ chức cho học viên đi thực tế, viếng thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Gíap, thăm quần thể di tích cố đô Huế.
Kết thúc khóa học, 100% học viên được trao bằng tốt nghiệp, trong đó có 38 học viên đạt loại giỏi, 11 học viên đạt loại khá. Nhân dịp này, Trung tâm BDCT huyện đã khen thưởng 6 đồng chí có thành tích xuất sắc trong học tập.
                                                                                                                                                                     CTV Thân Ngọc

 

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích