Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  An ninh - quốc phòng
Ban chỉ đạo 24 huyện Tân Yên họp rút kinh nghiệm thực hiện Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày đăng: 08/10/2016

 Ngày 7/10, Ban chỉ đạo 24 huyện Tân Yên tổ chức họp rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Đồng chí Đinh Đức Cảnh- Phó Chủ tịch TT UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo 24 huyện chủ trì cuộc họp.
Kết quả qua khảo sát đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định sổ 49 trong toàn huyện là 3.120 đối tượng.Trong đó: Tham gia chống Pháp 1.431 đối tượng. Tham gia kháng chiến chống Mỹ 720 đối tượng. Tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc 969 đối tượng. Tính đến ngày 5/10/2016 Ban CHQS huyện đã tiếp nhận 899 hồ sơ do các xã, thị trấn báo cáo về. Ban CHQS huyện đã xét duyệt báo cáo Bộ CHQS tỉnh 626 đối tượng, đứng thứ 5/10 huyện, thành phố.
Quá trình xét duyệt chế độ cho đối tượng, các địa phưong đã phát huy tốt vai trò của cả hệ thống chính trị, sự phối họp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, vai trò giám sát của nhân dân, trong quá trình xét duyệt thực hiện đúng trình tự các bước, bảo đảm dân chủ, công khai và niêm yết công khai danh sách đối tượng, mức hưởng khi xét duyệt. Tuy nhiên, tiến độ triển khai thực hiện một số xã chậm, hướng dẫn các văn bản, chưa cụ thể, chưa thống nhất dẫn đến các đối tượng chính sách chưa nắm chắc các thủ tục, quy định của hồ sơ, đối tượng phải kê khai lại hồ sơ nhiều lần, chưa kịp thòi chấn chỉnh bất cập nảy sinh từ cơ sỏ. Nguyên nhân do hầu hết các đối tượng kê khai hưởng đều không lưu giữ được giấy tờ. Đối tượng là dân công hoả tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp cơ bản đã từ trần hoặc tuổi đã cao vì vậy việc kê khai ngày đi, ngày về, địa bàn hoạt động, nhiệm vụ được giao, cấp huy động, người cùng đi, cùng về...gặp nhiều khó khăn cho công tác xét duyệt, thấm định hồ sơ cho đối tượng hưởng chế độ. Công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Quyết định số 49 một số xã, thị trấn còn hạn chế, chưa sâu rộng dẫn đến việc kê khai hồ sơ của đối tưọng và thân nhân đối tượng trong bản khai cá nhân chưa đúng quy định, còn để thiếu nhiều thông tin, bản khai vẫn còn nhiều loại mực, còn để tẩy xoá, có xã vẫn để khai hộ nhiều, nhiều bản khai giống nhau cùng một loại chữ người viết…
Tại cuộc họp, các thành trong Ban chỉ đạo 24 cũng đã đưa những vấn đề những vướng mắc từ cơ sở, để cùng trao đổi làm rõ và thống nhất thực hiện. Kết luận cuộc họp, đồng chí Đinh Đức Cảnh- Phó Chủ tịch TT UBND, Trưởng Ban chỉ đạo 24 huyện yêu cầu các thành viên trong Ban chỉ đạo cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong tâm đó là: Tiếp tục chỉ đạo, tuyên truyền sâu, rộng Quyết định số 49 đến mọi cấp, mọi ngành, nhân dân địa phương, đến các thôn, khu phố và đối tượng chính sách. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp trong thực hiện Quyết định số 49. Phát huy vai trò nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo 24 trong việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xét duyệt, nhất lả những xã, thị trấn đến nay chưa có hồ sơ báo cáo. Phát huy vai trò trách nhiệm của cơ quan trường trực của hội đồng chính sách các xã, thị trấn hướng dẫn các đối tượng được hưỏng và kê khai bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. BCH QS huyện tham mưu bằng văn bản về việc chấn chỉnh, đôn đốc các đơn vị còn chậm, cần thực hiện nghiêm túc trong việc xét duyệt và gửi hồ sơ về huyện theo đúng quy định.

                                                                                                                                                           CTV Thanh Tâm

Thông tin hữu ích