Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
100% Đảng bộ xã, thị trấn tổ chức xong Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Chỉ thị số 05 – CT/TW và quy định thi hành Điều lệ đảng
Ngày đăng: 27/11/2016

 Đảng ủy Ngọc Lý, Việt Lập vừa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Quy định về thi hành Điều lệ Đảng cho trên 200 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Tại hội nghị, cán bộ đảng viên được truyền đạt các nội dung: Nghị quyết số 109 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Giang về đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nghị quyết 114 về tăng cường công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016- 2020. Đề án số 01 ngày 14/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp cơ sở trong Đảng bộ tỉnh, giai đoạn 2016-2020”. Nghị định 74 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”. Quy định số 29 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. Quy định số 30 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành Chương 7, chương 8 Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Chỉ thị số 08 về đẩy mạnh đối tượng tham gia bảo hiểm y tế giai đoạn 2016- 2020. Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tại hội nghị, cán bộ đảng viên còn được nghe bài giảng của giáo sư Hoàng Chí Bảo - Chủ tịch Hội đồng khoa học viện khoa học nghiên cứu nhân tài, nói về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Thông qua hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm rõ hơn về quan điểm, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời định hướng những nội dung cơ bản, những điểm mới cần đẩy mạnh tuyên truyền đặc biệt là công tác tuyên truyền các nội dung về nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Tính đến ngày 25/11, 100% Đảng bộ xã, thị trấn tổ chức xong Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Quy định về thi hành Điều lệ Đảng cho toàn thể cán bộ đảng viên.
                                                                                                                               CTV Thanh Tâm, Kim Anh 

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích