Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Văn hóa xã hội
Việt Ngọc 17/23 thôn có NVH đạt chuẩn.
Ngày đăng: 06/12/2016

  Củng cố xây dựng thiết chế văn hóa, đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM, ngày 4/12 thôn Thể Hội, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên tổ chức lễ cắt băng khánh thành và đưa vào sử dụng công trình nhà văn hóa thôn.

Công trình nhà văn hóa được xây dựng trên diện tích 380m2, kết cấu nhà cấp 4, kèo sắt, đổ trần hiên mái lợp tôn. Tổng kinh phí xây dựng 490 triệu đồng, được huy động từ sức dân Thể Hội đóng góp với mức 500.000 đồng/ hộ, phần còn lại do con em quê hương tài trợ.
Tính cả Thể hội, năm 2016 xã Việt Ngọc đã xây mới được 3 nhà văn hóa và nâng cấp sửa chữa 2 nhà văn hóa thôn, nâng tổng số nhà văn hóa thôn đạt chuẩn trên địa bàn xã lên 17 nhà văn hóa.
                                                                                                                            CTV Phương Thảo.

Thông tin hữu ích