Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  An ninh - quốc phòng
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông và phòng chống tội phạm về ma túy cho trên 200 người
Ngày đăng: 07/12/2016

 Ngày 7/12, Hội Phụ nữ CA tỉnh phối hợp với Công an huyện Tân Yên và UBND xã Quế Nham tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông và phòng chống tội phạm về túy cho trên 200 đại biểu là hội viên phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên và người cao tuổi trên địa bàn xã.
Tại hội nghị, đại diện CA tỉnh truyền đạt các nội dung liên quan tới pháp luật về an toàn giao thông. Các chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước về an toàn giao thông. Thực trạng an toàn giao thông nông thôn hiện nay, nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đảm bảo an toàn giao thông. Thông tin về tình hình phòng, chống tội phạm và ma túy hiện nay, các định hướng lớn của Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm giai đoạn 2016 – 2020. Tình hình phòng chống, chống tội phạm và ma túy tại tỉnh Bắc Giang, các văn bản liên quan của tỉnh. Đặc biệt nhấn mạnh mối nguy hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và cộng đồng.
Qua hội nghị, giúp cho cán bộ, hội viên, đoàn viên nhất là đối tượng thanh, thiếu niên, hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, tác hại của ma túy, cách phòng chống tệ nạn ma túy và những quy định của pháp luật về tội phạm ma túy.
                                                                                                                                       CTV Kim Anh

Thông tin hữu ích