Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
TT HĐND huyện họp phiên thường kỳ tháng 12
Ngày đăng: 13/12/2016

 Ngày 12/12, TT HĐND huyện họp phiên thường kỳ tháng 12, đánh giá kết quả hoạt động trong tháng và triển khai nhiệm vụ tháng 1/2017. Đồng chí Lâm Thị Hương Thành – Bí thư HU, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.
Trong tháng 12, HĐND huyện phối hợp với Chủ tịch UBND huvện tiếp dân định kỳ, đề nghị giải quyết 2 vụ việc. Chỉ đạo giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri và các giải pháp của thủ trưởng các cơ quan đơn vị khi trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 HĐND huyện.
Phối hợp với MTTQ huyện chỉ đạo và tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện trước kỳ hợp thứ 3. Chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện, các Ban của HĐND huyện xây dựng, thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 3 HĐND huyện. Phối hợp các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khóa XIX. Tiến hành khảo sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Trong tháng 1/2017, HĐND huyện phối hợp với MTTQ huyện chỉ đạo và tổ chức tiếp xúc cử tri với sau kỳ họp thứ 3 - HĐND huyện tại các xã, thị trấn. Phối hợp với các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện tập trung tuyên truyền kết quả và giới thiệu Nghị quyết kỳ họp thứ 13 - HĐND huyện tới cử tri.Phối hợp với các đoàn giám sát của HĐND tỉnh, đại biểu Quốc Hội khu vực tỉnh Bắc Giang về giám sát, khảo sát theo chưong trình của HĐND tỉnh, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang tại huyện Tân Yên. Thực hiện tiếp dân theo định kỳ; tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân gửi Thường trực HĐND huyện theo quy định.

                                                                                                                                                    BBT

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích