Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Văn hóa xã hội
Ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.
Ngày đăng: 18/12/2016

 Về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, phối hợp với chính quyền tăng cường công tác quản lý địa bàn, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, quản lý, giáo dục học sinh để phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng bạo lực học đường. Có biện pháp theo dõi, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các vụ việc học sinh tô chức đánh nhau trong và ngoài nhà trường.
Tăng cường chỉ đạo, kiếm tra, đôn đốc thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 3688/KH-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020" theo Quyết định số 1501/QĐ-TTG ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Có kế hoạch hành động cụ thể theo từng tháng, từng học kỳ và cả năm học về phòng, chống bạo lực học đường để tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của học sinh trong việc "Nói không với hành vi bạo lực".
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường kiếm tra, chấn chỉnh hoạt động của các hàng quán, tụ điểm vui chơi giải trí, dịch vụ internet, trò chơi trực tuyến có biểu hiện gây mất trật tự ở khu vực cổng trường học. Phối hợp với Trung tâm Viên thông Tân Yên ngừng cung cấp dịch vụ đối với các điểm truy nhập Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng chưa đúng theo quy định Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT. Tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường trên các phương tiện thông tin đại chúng. UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý trên địa bàn, bố trí nguồn lực, tạo điều kiện để các nhà trường thực hiện tốt công tác tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử, giải quyêt mâu thuẫn cho học sinh.

Nội dung chi tiết xem tại đây 

                                                                                                                                                                                          BBT

Tệp đính kèm: Tải Về
Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích