Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Tân Yên 349 đơn vị tiến hành bầu cử trưởng, phó thôn, khu phố
Ngày đăng: 19/12/2016

 Thực hiện kế hoạch bầu cử trưởng, phó thôn, khu phố nhiệm kỳ 2017-2019, UBND huyện đã thành lập Ban bầu cử, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo phụ trách từng xã, thị trấn, thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo bầu cử tại các đơn vị. Toàn huyện có 369 đơn vị bầu cử, ngày 18/12, trên địa bàn huyện có 362 đơn vị tổ chức bầu cử, còn 7 đơn vị chưa tiến hành bầu.

Phát huy quyền dân chủ và trách nhiệm của cử tri, nhân dân trong toàn huyện đã tích cực đến các khu vực bỏ phiếu để lựa chọn những người đủ đức, đủ tài bầu vào chức danh trưởng, phó thôn, khu phố nhiệm kỳ 201  7-2019 theo đúng quy định. Kết quả, toàn huyện có 349/362 thôn, khu phố tiến hành bầu đủ Trưởng thôn, khu phố, đạt 96,4% kế hoạch, 13 đơn vị bầu thiếu Trưởng thôn. Bầu được 353 Phó Trưởng thôn, thiếu 21 Phó Trưởng thôn theo quy định.
                                                                                                                                                  CTV Kim Anh

Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích