Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Bài  /  Bài phản ánh
Liên Chung đơn vị điển hình công tác quốc phòng QSĐP
Ngày đăng: 01/01/2017

 Xác định công tác quân sự quốc phòng địa phương là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc củng cố nền quốc phòng toàn dân và góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, những năm qua Cấp ủy, chính quyền xã Liên Chung đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quân sự quốc phòng địa phương.
Đồng chí Lương Đức Tráng - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Ngay từ đầu năm Ban CHQS xã đã tham mưu với Đảng ủy đề ra Nghị quyết lãnh đạo công tác QP-QSĐP năm 2016. Xây dựng Nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng DQ, công tác tuyển quân. Đồng thời, lãnh đạo chỉ đạo UBND xã, MTTQ, các đoàn thể, các Chi bộ và cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết đã đề ra.
Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, Ban CHQS xã đã tham mưu cho UBND xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đúng theo hướng dẫn của cấp trên, sát đúng với tình hình thực tế của địa phương. Quy mô, thành phần lực lượng, số lượng đúng theo quy định của Luật, phù hợp với cơ sở. Chất lượng được nâng lên, cụ thể: Tỷ lệ đảng viên chiếm 18%, tăng 0,2% so với năm 2015, tỷ lệ nữ chiến 16%, phục viên xuất ngũ chiếm 14%. Với phương châm xây dựng LLDQ lấy chất lượng chính trị làm chính. Năm 2016 xã Liên Chung đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhằm nâng cao nhận thức chính trị, năng lực công tác..do vậy, BCHQS xã luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, hoàn thành và đạt kết quả cao trong Hội thao LLDQ của huyện. Không những vậy, Liên Chung còn tham gia vào đoàn vận động viên tham hội thao LLDQ Quân khu I góp vào thành tích chung của Đòan VĐV Dân Quân tỉnh Bắc Giang. Công tác đăng ký, quản lí công dân SSNN được quản lí chặt chẽ, là cơ sơ vững chắc cho công tác tuyên chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm. Năm 2016 Ban CHQS xã đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Nghị quyết được ban hành và chỉ đạo trực tiếp sát với tình hình cụ thể từng chi bộ thôn. Đồng thời tham mưu với UBND xã xây dựng kế hoạch sơ tuyển, Kiện toàn HĐNVQS phân công từng thành viên HĐNVQS, phụ trách từng thôn và chịu trách nhiêm trước Đảng ủy về nhiệm vụ được phân công, tằng cường phối hợp với MTTQ, các nghành đoàn thể và Đài Truyền thanh tăng cường công tác tuyên truyền Luật NVQS và văn bản quy định về chế độ chính sách ưu đãi cho Quân nhân. Chỉ đạo Hội đồng NVQS thực hiện các bước tuyển quân theo quy định. Đặc biệt quan tâm bước niêm yết công khai tại các nhà văn hóa các thôn, công khai trên đài truyền thanh xã, tại trụ sở Đảng ủy, UBND. Các bước được tiến hành dân chủ khách quan, đúng thời gian quy định. Nhờ vậy, năm 2016 Hội đồng NVQS xã đã hoàn thành xuất săc nhiệm vụ tuyển quân, số tân binh lên đường nhập ngũ đạt 18/16 vượt 2 chỉ tiểu theo kế hoạch và đạt 112,5% KH huyện giao. Năm 2016 Ban CHQS xã được Ban CHQS huvện đánh là đơn vị dẫn đầu trong phòng trào thi đua quyết thắng của Huyện và được Bộ CHQS Tỉnh tặng giấy khen năm 2016.
Trong thời gian tới, BCH quân sự xã tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về công tác quân sự quốc phòng địa phương, chủ động nắm chắc tình hình thực hiện nhiệm vụ của địa phương để kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân cho lực lượng vũ trang của xã; làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, huấn luyện… nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ QS – QP địa phương, góp phần vào sự nghiệp phát triển KT – XH trên địa bàn.
                                                                                                                                                              CTV Thanh Tâm

Thông tin hữu ích