Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Tân Yên kết nạp được 60 đảng viên, đạt 30% kế hoạch năm.
Ngày đăng: 07/02/2017

 Trong dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tân Yên đã ra Quyết định kết nạp 7 quần chúng ưu tú vào Đảng. Trong đó có 3 đồng chí có độ đại học và trên đại học, còn lại đều có trình độ trung cấp và cao đẳng. Các đồng chí được kết nạp lần này phần lớn ở độ tuổi đoàn, trong đó có 1 đồng chí tuổi trẻ nhất sinh năm 1992. Tính từ đầu năm đến nay, Tân Yên kết nạp được 60 đảng viên, đạt 30% kế hoạch.
Năm 2017, Đảng bộ huyện Tân Yên phấn đấu kết nạp từ 200 đảng viên trở lên. Để đạt được mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm Huyện uỷ tích cực chỉ đạo các Chi, Đảng bộ trực thuộc tạo nguồn kết nạp đảng viên. Đồng thời tổ chức các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó chú trọng kết nạp đảng viên ở khu vực nông thôn, đảng viên nữ trẻ và Trưởng, Phó thôn, khu phố.

                                                                                                                                             Thanh Tâm

 

Thông tin hữu ích