Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Chấn chỉnh cán bộ CC, VC đi hội, lễ hội trong giờ hành chính.
Ngày đăng: 10/02/2017

 Qua năm băt tình hình hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán 2017, vẫn có một bộ phận công chức, viên chức, người lao động lạm dụng cắt xén thời gian làm việc để tranh thủ đi các lễ chùa, lễ hội trong giờ hành chính, không theo sự phân công của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Chủ tịch UBND huyện Tân Yên yêu cầu:
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt đến 100% cán bộ, công chức trong đơn vị thực hiện nghiêm túc thời giờ làm việc. Tuyệt đối không đi lễ chùa, lễ hội trong giờ hành chính, trừ trường hợp được phân công tham dự. Cơ quan, đơn vị để bất cứ một cán bộ, công chức nào trong giờ hành chính đi lễ chùa, lễ hội hoặc dùng xe công trái phép ngoài việc xử lý nghiêm công chức có sai phạm, thì ngưòi đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước tập thể, trước Chủ tịch UBND huyện và bị xử lý, kiểm điểm theo qui định.
Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý trên địa bàn, tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, công việc theo kế hoạch. Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội, bảo đảm việc tổ chức lễ hội tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh những hành vi tiêu cực tại các lễ hội, các điẻm di tích.
                                                                                                                                                         BBT

Nội dung chi tiết xem tại đây 

Tệp đính kèm: Tải Về
Thông tin hữu ích