Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện
Tăng cường phòng, chống cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm có nguy cơ xâm nhiễm vào Việt Nam
Ngày đăng: 27/02/2017

 Thực hiện tinh thần chỉ  đạo của trên về việc tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm có nguy cơ xâm nhiễm vào Việt Nam, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:
UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch cúm gia cầm đến tận trại, hộ chăn nuôi gia cầm. Phát hiện nhanh các trường hợp gia cầm mắc bệnh, chết nghi do cúm gia cầm để xử lý kịp thời.
Thực hiện tốt việc vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường tại những nơi có dịch, nơi có nguy cơ cao.Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán vận chuyển, giết mổ gia cầm, sản phẩm của gia cầm tại các chợ, các điểm buôn bán thu gom, tập kết gia cầm. Chủ động phòng chổng việc buôn bán, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Triển khai thực hiện tốt công tác tiêm phòng các loại văc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi đặc biệt là văcxin cúm gia cầm. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và xử lý tình huống khi có dịch xẩy ra trên địa bàn. Chỉ đạo màng lưới thú y cơ sở quản lý, giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các ổ dịch cúm gia cầm trên địa bàn huyện và có biện pháp xử lý kịp thời. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát giết mổ gia cầm, sản phẩm của gia cầm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

                                                                                                                                                                    BBT

Nội dung xem tại đây 

 

Tệp đính kèm: Tải Về
Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích