Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Bài  /  Bài phản ánh
Để làng Mới thêm mới
Ngày đăng: 28/02/2017

 Trong khi ở nhiều nơi , công tác dồn điền dổi thửa còn ì ạch, thì tại thôn Làng Mới, xã Ngọc Vân, cán bộ người dân lại hào hứng vào cuộc. Năm 2016 triển khai thực hiện và vụ Xuân này, ruộng đồng làng Mới thay đổi hẳn.
Đi trên con đường nội đồng rộng thênh thang, còn nguyên mùi đất mới. Hai bên đường là 2 con mương nước, phóng tầm nhìn bao quát hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng và trên đồng ruộng của thôn đều như ô bàn cờ, đường ngang lối dọc thật đẹp, các thửa ruộng đã được dồn, ghép, đủ rộng, lúa bắt đầu lên xanh càng tạo cho Làng Mới thêm mới.

Chủ tịch UBND xã Dương Ngô Khoát cho biết: Thực hiện Chỉ thị của Ban thường vụ Huyện ủy và Quyết định của UBND huyện về việc dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp, Ngọc Vân đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, UBND xã thành lập Ban chỉ đạo cấp xã và thành lập Tiểu ban dồn điền đổi thửa ở thôn. Sau khi có Đề án của xã và Phương án của từng thôn, Ngọc Vân lấy thôn Làng Mới để triển khai làm điểm.
Việc đầu tiên là tổ chức cho cán bộ xã, thôn và các hộ dân tiêu biểu đi thăm quan học hỏi kinh nghiệm ở xã bạn, sau đó về triển khai thực hiện. Ban đầu có không ít hộ dân ở các thôn không đồng tình, thậm chí phản đối và đều là những hộ bấy lâu nay có ruộng tốt, ruộng gần, ruộng bên kênh mương thuận lợi cho sản xuất của họ. Nhờ công tác tuyên truyền, công tác dân vận khéo léo nên dần dà mọi người ai cũng hiểu ra được: Dồn điền đổi thửa nhằm để khắc phục tình trạng manh mún đất canh tác, tạo ra những cánh đồng lớn để tạo điều kiện cho người nông dân sản xuất, canh tác và thuận lợi trong việc đưa cơ giới vào sản xuất, cải tạo đồng ruộng theo quy hoạch nông thôn mới, phát triển theo hướng hàng hóa. Từ đó, người dân trong thôn đồng thuận, hưởng ứng. Phương án dồn đổi thửa đều được đưa ra trong các cuộc họp để người dân bàn bạc, góp ý dân chủ đi đến thống nhất. Chủ trương về đóng góp tiền thuê máy múc đất về làm giao thông nội đồng, đào mương máng, quy hoạch lại đồng ruộng được dân bàn bạc công khai, minh bạch trong đóng góp. Ngọc Vân chọn phương thức rũ rối toàn bộ ruộng sau đó phân hạng, khoanh vùng, đắp bờ vùng, bờ thửa, làm mương máng.
Bắt đầu từ tháng 10, Làng Mới chia ruộng trên thực địa, đồng htowif toàn bộ đường nội đồng được làm mới, mặt đường rộng 5 m, hai con mương hai bên đường rộng 1 m. Chủ tịch UBND xã Dương Ngô Khoát chia sẻ: Xác định việc dồn đổi ruộng liên quan đến quyền lợi của người dân nên cán bộ phải hiểu ruộng, hiểu dân, không để người dân bị áp đặt, bị ép nhận ruộng. Lãnh đạo phải biết gắn quyền lợi của người nông dân với các quyết sách. Do vậy cũng phải đến hàng tháng trời cán bộ lãnh đạo chúng tôi liên tục bám ruộng, dãi chân chèo cùng bà con phân chia đất, đắp bờ vùng, bờ thửa chỉnh trang đồng ruộng. Những vùng xấu ưu tiên để mọi người dân tự nhận trước, sau đó thực hiện phương án bốc thăm tại giấy, ra thực địa ngoài đồng nhận ruộng. Diện tích đất canh tác của thôn Làng Mới là 25 ha, trước đây bình quân là 6,5 thửa/ hộ, nay sau khi quy hoạch, tích tụ ruộng, số thửa của mỗi hộ còn 1,5 thửa. Sau khi dồn điền, đổi thửa, bà con nông dân rất phấn khởi nhiều hộ đã đầu tư sản xuất theo hướng hàng hóa.
Công cuộc dồn điền đổi thửa, đã được cán bộ và nhân dân thôn Làng Mới, xã Ngọc Vân thực hiện quyết liệt. Đến thời điểm này cơ bản hoàn thành, tạo nền móng quan trọng cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, nâng cao giá trị canh tác cho người dân nơi đây. Với Ngọc Vân, sau thành công dồn đổi ruộng ở làng Mới, tới đây UBND xã sẽ tổ chức họp rút kinh nghiệm và tiếp tục triển khai ở các thôn trên địa bàn vào cuối năm 2017, đầu năm 2018. Nói như Chủ tịch UBND xã Ngọc Vân việc dồn điền, đổi thửa để chuyển đổi phương thức sản xuất trong nông nghiệp, bố trí các vùng sản xuất phù hợp nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của đất đai và điều kiện tự nhiên, tuy có có những khó khăn, trở ngại, nhưng là “chìa khóa” để thực hiện thành công một số tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Làng Mới đã mới, và Ngọc Vân trong tương lai gần sẽ thêm nhiều làng Mới nữa.
                                                                                                                                                              Thanh Tâm

Thông tin hữu ích