Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Văn hóa xã hội
Thông báo về việc mở chuyên mục.
Ngày đăng: 14/03/2017

 Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, trong công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng Đảng, quán triệt phương châm "xây là chính" và với tinh thần đó, từ tháng 4 năm 2017, Đài TT Tân Yên sẽ mở chuyên mục Xây dựng Đảng. Nhằm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Ở đó sẽ đánh giá tình hình và nguyên nhân; mục tiêu, phương châm, nhất là các nhóm giải pháp để thực hiện tốt các vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay. Ngăn chăn đẩy lùi sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH. Đề cao ý thức trách nhiệm và thẩm quyền người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đoàn thể các cấp như Nghị quyết T.Ư 4 đã xác định. Ý kiến đóng góp cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện phai nhạt lý tưởng, suy thoái về đạo đức lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác từ trong nội bộ; góp phần định hướng tư tưởng và dư luận xã hội.
Cùng với chuyên mục Xây dựng Đảng, Đài truyền thanh Tân Yên còn mở các chuyên mục: Nông nghiệp và nông thôn; An toàn thực phẩm, nhằm tạo ra kênh thông tin tuyên truyền hàm chứa các nội dung thông tin: Xây dựng NTM. Cùng bàn nhau cách là giầu, phản ánh thông tin và mô hình về làm trang trại, gia trại, gương cá nhân điển hình về nông nghiệp... Liên kết 4 nhà, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất NN, những thông tin về các kết quả kiểm nghiệm mức độ vệ sinh an toàn trên các loại thực phẩm phổ biến. Hướng dẫn người tiêu dùng cách nhận biết và sử dụng các loại thực phẩm để đảm bảo vệ sinh an toàn. Sản xuất thực phẩm sạch…
Thời gian thực hiện: Thời lượng mỗi chuyên mục 5 phút. Bắt đầu thực hiện từ tháng 4 năm 2017. Trong đó Chuyên mục xây dựng Đảng vào thứ 3 tuần 1 và 3 trong tháng. Chuyên mục Nông nghiệp, nông thôn vào thứ 3 tuần 2 và 4 trong tháng. Chuyên mục Vệ sinh ATTP vào thứ 4 tuần thứ 4 trong tháng.
Để chuyên mục thành công, ngoài đội ngũ phóng viên của Đài TT Tân Yên, đề nghị các đồng chí CTV tham gia viết.
Địa chỉ xin gửi về: BBT Đài truyền thanh Tân Yên
E mail: banbientapdttty@gmail.com

 

                                                                                                                                                                       BBT

Thông tin hữu ích