Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  An ninh - quốc phòng
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Đạo Tin lành
Ngày đăng: 15/03/2017

 Ngày 14/3, tại thị trấn Nhã Nam, Ban tôn giáo Sở Nội vụ phối hợp với UBND thị trấn Nhã Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho gần 70 người, đối tượng là cán bộ công chức, BCH, trưởng các đoàn thể, trưởng khu phố, chi hội trưởng, chi hội phó Hội nông dân, Phụ nữ, đoàn thanh niên, CCB và Hội người cao tuổi trên địa bàn thị trấn.

Nội dung chính: giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo: Pháp lệnh tín ngững tôn giáo, Nghị định số 92/2012/NĐ-CP, nagỳ 08/11/2012 của Chính Phủ, Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg, ngày 04/02/2005 của thủ tướng Chính phủ. Khái quát về đạo Tin lành và một số đặc điểm của đạo Tin lành ở Việt Nam; tình hình đạo Tin lành và chủ trương công tác đối với đạo Tin lành.
Đựơc biết, tại Tân Yên, Sở nội vụ tổ chức 3 hội nghị tuyên truyền về đạo Tin lành tại các xã Việt Ngọc, Việt Lập và thị trấn Nhã Nam.

                                                                                                                                                                Thanh Nga

Thông tin hữu ích