Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
Tăng cường chỉ đạo chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh trên các loại cây trồng
Ngày đăng: 20/03/2017

 Hiện nay, mưa phùn, độ ẩm cao từ 80-90% nền nhiệt dao động từ 21-26°c tương đối thuận lợi cho lúa và các loại cây trong sinh trưởng, phát triển, tuy nhiên, đó cũng là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại trên lúa và các loại cây trồng vụ Chiêm Xuân 2017.

Trên đồng ruộng đã xuất hiện các đối tượng gây hại như chuột, giòi đục lá, sâu đục thân cú mèo ... gây hại rải rác trên lúa. Trên các họ bầu bí và các cây màu khác, tập đoàn chích hút, bệnh giả sương mai, thán thư, héo xanh vi khuẩn đang phát sinh gây hại thời kỳ cây con, ra hoa, đậu quả. Cây vải sớm đang trong giai đoạn nở hoa cái rộ, đậu quả non. Điều kiện thời tiết âm u, mưa phùn, ẩm độ cao, ảnh hưởng đến quá trình thu phấn, thụ tinh hình thành quả. Bên cạnh đó, nấm sương mai, bọ xít sâu đo đang gia tăng mật độ phát sinh gây hại cũng làm ảnh hưởng đấn qủá trình đậu quả non của cây vải. Để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của thời tiết, sâu bệnh hại trên các loai cây trồng, phòng NN&PTNT đề nghị UBND các xã, thị trấn kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện sâu bệnh hại khuyến cáo nông dân các biện pháp phòng trừ. Sử dụng thuốc BVTV đảm bảo thời gian cách ly và theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.
Các cơ quan chuyên môn tích cực kiểm tra thăm đồng, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, khuyến cáo về các biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại theo từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp, chăm sóc và phòng trừ dịch hại trên các đối tượng cây trồng.
                                                                                                                                                                                               BBT

Nội dung chi tiết tại đây  

Tệp đính kèm: Tải Về
Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích