Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  An ninh - quốc phòng
Công tác phòng, chống ma tuý năm 2017
Ngày đăng: 23/03/2017

 Công tác phòng chống ma tuý năm 2017 trên địa bàn huyện Tân Yên như sau:
Nâng cao trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, cán bộ đảng viên và nhân dân trong phòng, chống và kiểm soát ma túy. Kiềm chế, làm giảm tội phạm và tệ nạn ma tuý, nâng cao hiệu quả phát hiện, điều tra, bắt giữ, xử lý tội phạm về ma tuý, triệt xoá các điểm, tụ điểm mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng ma tuý trái phép trên địa bàn.Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động liên quan đến ma tuý, tiền chất ma tuý, không để tội phạm lợi dụng tàng trữ, sản xuất ma tuý trái phép trên địa bàn huyện, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy trong cộng đồng dân cư. Mục tiêu trong năm 2017, lực lượng chức năng của huyện bắt, khởi tố được từ 15 vụ án về ma tuý; các cơ quan tố tụng phối hợp xây dựng 5 vụ án trọng điểm về ma tuý đưa ra xét xử lưu động. Lập 14 hồ sơ cai nghiện bắt buộc, 42 hồ sơ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, phấn đấu giảm từ 3 - 5% số người nghiện ma tuý. 100% người nghiện sau cai đều được theo dõi, quản lý chặt chẽ. Giữ vững không để ma tuý xâm nhập vào một xã không có tệ nạn ma tuý, giảm được ít nhất 5% số thôn, khu phố có tệ nạn ma tuý.
Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, vai trò quản lý của chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy. Các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn đưa nội dung công tác phòng, chống ma tuý vào nghị quyết, chương trình công tác thường xuyên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Triển khai đồng bộ các hình thức thông tin, tuyên truyền giáo dục về tính chất, hậu qủa tác hại của tệ nạn ma tuý. Tập trung tuyên truyền ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma tuý. Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan với tổ chức tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hoá, thể thao và tuyên truyền trực tiếp đến các đối tượng là học sinh THPT, sinh viên, thanh niên ở vùng nông thôn, công nhân tại cụm công nghiệp, người lao động xa nhà, người lái xe taxi, xe tải, xe khách đường dài...Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật trong huyện. Xây dựng, bổ sung các tiêu chí cơ quan, đơn vị, làng, khu phố văn hoá, không có ma tuý đưa vào bình xét cuối năm. Tổ chức viết tin, bài tuyên truyền về nêu gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma tuý.

                                                                                                                                                                               BBT

Nội dung xem tại đây

Tệp đính kèm: Tải Về
Thông tin hữu ích