Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  An ninh - quốc phòng
Ra quân huấn luyện dân quân.
Ngày đăng: 07/04/2017

 Ngày 4/4, các xã: Quế Nham, Việt Lập, Liên Sơn, Phúc Hòa, Cao Xá, thị trấn Cao Thượng, Liên Chung tổ chức lễ ra mắt và ra quân huấn luyện dân quân.

Việc tổ chức lễ ra mắt và ra quân nhanh gọn. Với các xã, thị trấn sau khi công bố các Quyết định về việc Tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện và hội thao dân quân tự vệ năm 2017, Quyết định chứng nhận cho các chiến sĩ dân quân hoàn thành nghĩa vụ và kết nạp chiến sĩ dân quân mới vào lực lượng dân quân nòng cốt của xã, UBND xã, thị trấn đã công bố Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng lực lượng, huấn luyện và hội thao dân quân tự vệ năm 2017. Đồng thời, phát động và ký giao ước thi đua huấn luyện năm 2017.
100% xã, thị trấn ra quân huấn luyện đều phấn đấu hoàn thành 100% các nội dung huấn luyện, tỷ lệ khá, giỏi trên 70%, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị kỹ thuật trong quá trình huấn luyện.

                                                                                                                                            BBT, ảnh Kim Anh 

 

Thông tin hữu ích