Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện  /  Kinh tế - Chính trị
78 hộ có đủ điều kiện kinh doanh vật tư, giống cây trồng
Ngày đăng: 14/04/2017

 Thực hiện công văn số 486/UBND-NN, ngày 3 tháng 4 năm 2017 của UBND huyện Tân Yên về việc tăng cường quản lý các loại vật tư, giống cây trồng phục vụ sản xuất nông nghiệp, Trạm Trồng trọt và BVTV Tân Yên phối hợp với phòng Thanh tra pháp chế Chi cục TT & BVTV Bắc Giang thống kê, rà soát tham mưu cho Chi cục tỉnh Bắc Giang cấp chứng chỉ đủ điều kiện cho các hộ kinh doanh thuốc BVTV.
Qua thống kê cho đến nay trên địa bàn huyện có tổng số 78 hộ có đủ điều kiện kinh doanh vật tư, giống cây trồng và được cấp chứng chỉ. Các hộ hàng năm được hướng dẫn, tập huấn những văn bản pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực kinh doanh.
                                                                                                                                                              BBT

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách xem tại đây 

Tệp đính kèm: Tải Về
Các tin bài khác:
Thông tin hữu ích