Tin tức - Sự kiện   /  Trong huyện
Chăm sóc phòng trừ sâu bênh hại trên cây trồng vụ chiêm xuân
Ngày đăng: 29/04/2017

 Hiện nay, khoảng 10% diện tích trà lúa chiêm dầm và Xuân sớm đã trổ bông, dự kiến diện tích lúa còn lại sẽ trổ tập trung từ ngày 30/4 đến ngày 05/5. Thời tiết trong nhũng ngày qua thuận lợi cho bệnh khô vằn, đạo ôn, sâu đục thân cú mèo, bệnh giả sương mai, thán thư, héo xanh vi khuẩn phát sinh gây hại, đặc biệt sâu đục cuống quả gây hại trên cây vải thiều sớm. Để đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm đối với các loại cây trồng giai đoạn từ nay đến cuối vụ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 


UBND các xã, thi trấn tăng cường chỉ đạo, kiểm tra đồng ruộng, chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn hướng dẫn nông dân chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh hại trên lúa giai đoạn trước và sau trổ bông. Đặc biệt lưu ý đối với bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh đen lép hạt, tập đoàn rầy và chuột hại.
Chủ động kiểm tra để phát hiện và hướng dẫn các chủ vườn biện pháp chăm sóc vải thiều sớm giai đoạn từ nay đến khi thu hoạch, chú trọng phòng trừ sâu đục cuống quả, bệnh sương mai và bệnh thán thư.
Các cơ quan chuyên môn chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo đội ngũ khuyến nông cơ sở kiểm tra, thăm đồng, tập huấn, hướng dẫn, khuyến cáo cho nông dân biện pháp chăm sóc và phong trừ sâu, bệnh hại đối với từng loại cây trồng. làm tốt công tác dự tính, dự báo các đối tượng sâu bệnh, điều tiết nước trên các tuyến kênh phục vụ sản xuất.

                                                                                                                                                                      BBTNội dung xem tại đây 

Tệp đính kèm: Tải Về
Thông tin hữu ích